Specializáció-választási tájékoztató

 

SPECIALIZÁCIÓ-VÁLASZTÁS

 

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet tartalmazza az önálló szakképzettséget nyújtó, kötelezően választható (oklevélben is megjelenítésre kerülő) szakirányokat és a választható (oklevélben „záradék”-ban megjelenő) specializációkat.

Az alapképzés (BA, BSc) során a hallgató specializációt választ, illetve választhat, amelyen speciális ismeretekre tehet szert. Ezáltal növekszik az elhelyezkedési esélye, megalapozhatja a mesterképzésben (MA, MSc) folytatandó tanulmányait.

Néhány alapképzési szak kivételével a tanulmányok 3. félévében történik a specializáció választása.

A specializációra jelentkezés a NEPTUN.NET rendszerben történik, az időrendi mutatóban meghatározott időszak szerint. Több specializációt is meg lehet jelölni, de a jelentkezők rangsorolását követően csak egyre fog bekerülni a hallgató. (A rangsorolás alapja a specializációra jelentkezés ideje.) A választási időszak végén a specializációra bekerülő hallgatók mintatantervei kibővülnek a specializáció mintatantervével. Akinek nem sikerült bejelentkezni, illetve bekerülni a specializációra vagy 2., 3., 4. specializációt kíván választani, „Specializáció-választási lap” kitöltésével teheti meg. A lapot a tanulmányi előadónak kell leadni, aki a mintatantervet a hallgatóhoz rendeli. A tantárgyfelvételi időszakban a hallgatók a specializáció tantárgyait is fel tudják venni, ezért saját érdekükben kérjük a határidők betartását.

Nyíregyháza, 2018. január 10.

                                                                                     Megyesi Zoltán
                                                                                     központvezető

shadow