A növénytársulások tárgyalása a következő címszavak alapján történik:
 

Zonalitás és jelleg: a növényzeti egység legáltalánosabb ismertetőjegyei, természetvédelmi fontossága.
Termőhely: a növényzeti egység életfeltételeivel kapcsolatos környezeti ismeretek összefoglalása.
Fiziognómia: a társulás külső megjelenési formájának, szerkezetének, szintezettségének, az uralkodó növényi életformáknak és azon külső ismérvek leírása, amelyek a növényzeti egység felismerését megkönnyítik.
Állati közösségek: a növényzeti egységben előforduló fontosabb állatfajok, csoportosulások, közösségek, esetleg társulások leírása. Mivel ezek igen gyakran nem a növénytársulások alapegységével, az asszociációval, hanem magasabb növényszociológiai egységekkel vannak funkcionális kapcsolatban, ezeket a leírásokat a csoportok, rendek, osztályok leírásánál, egyes esetekben azoktól teljesen függetlenül találjuk.
Dinamika: a társulás belső idő- és térbeli változásainak leírása, azoknak a válaszreakcióknak az ismertetése, amelyek a társulást érő különböző behatásokra bekövetkeznek.
Elterjedés: a társulás hazai előfordulásának felsorolása a földrajzi, illetve növényföldrajzi táj megjelölésével, ritka társulások esetében a konkrét lelőhely megnevezésével. A tájmegjelölésekhez rövidítéseket használok, amelyeket alább felsorolok.
Veszélyeztetettség: azoknak a környezethasználati tevékenységeknek a felsorolása, amelyek a társulást sebezhetővé teszik, vagy fennmaradását veszélyeztetik, esetleg pusztulását okozzák. Ezen veszélyeztetettségi fokozatokat magyar, illetve nemzetközi megjelöléssel rövidített formában is megadom.
Védelmi intézkedések: a védelmet elősegítő adminisztratív intézkedések és kezelési javaslatok.
Védettségi kategória: a természetvédelmi törvény mellékleteként elkészült a védelemre és a fokozott védelemre javasolt növénytársulások listája. Ennek adatai és a megfelelő rövidítések találhatóak itt.
CORINE azonosító szám: az Európai Unió megkezdte az élőhelyek kategóriarendszerének egész Európára való kidolgozását. Ez a rendszer a CORINE nevet viseli, s ebben minden élőhelytípus egy decimális számmal szerepel. Ehhez készült el az ország termőhelytípusainak fentebb említett leírása. A CORINE azonosító számra való hivatkozás a két rendszer átjárhatóságát igyekszik elősegíteni.
 
 
 
 

Rövidítések és szimbólumok

Elterjedés:

Az elterjedéssel kapcsolatos rövidítések praktikussági okokból Simon Tibor "A Magyarországi Edényes Flóra Határozója" című könyvében használt neveket és rövidítéseket követik az alábbiak szerint:

M:  az ország egész területén elterjedt
K:  a Magyar-középhegységben előforduló társulás
É-K:  Északi-középhegység
                  Zempléni-hg. a Hegyaljával és Harangoddal
                  Aggteleki-karszt v. Tornai-hg.

                  Cserehát
                  Bükk (az Upponyi-hg.-gel)
                  Mátra
                  Cserhát (a Medvessel és Karanccsal)
                  Gödöllői-dombvidék
                  Börzsöny (a nagymarosi Ördöghegy nélkül)
D-K: Dunántúli-középhegység
                  Naszály (a nagymarosi Ördögheggyel)
                  Visegrádi-hg. a Pilissel
                  Budai-hg.
                  Gerecse
                  Vértes
                  Bakony
                  Pannonhalmi-dombság
                  Északi-bakonyalja
                  Sümeg-Uzsa környéke
                  Balaton-vidék ( a Balaton északi partja a Balaton-felvidékkel, a
                                          Keszthelyi-hg.-gel és a bazaltvulkánokkal)
A: Alföld
          (Kis-A): Kis-alföld (Szigetköz, Fertő, Hanság, Rábaköz,
                                       Sokoróalja, Győr-Komárom-Dorogi-sík)
          (Dunav.): Duna-vidék (Mezőföld, Dunavölgy Csepeltől Mohácsig,
                                            Solti-sík)
          (D-T köze): Duna-Tisza köze
          (Drávasík): Dráva völgye Barcstól és a Mohácsi-sziget
          (Tt): Tiszántúl a Heves-Borsodi-síkkal
          (Nyír): Nyírség a Rétközzel
          (ÉA): Észak-Alföld (Bodrogköz, Bereg-Szatmári-sík)
Ny-Dt: Nyugat-Dunántúl:
                  Sopron dombvidéke
                  Vas (Ősrég, Vasi-hegyhát, Kemenes dombjai)
                  Göcsej (Ny-Zalával)
N:  Noricum:
                  Magyar- Alpokalja (Sopron és Kőszeg hegyvidéke, Vend-vidék)
D-Dt: Dél-Dunántúl:
                  Zalai-dombság (a Bakonyaljával)
                  Belső-Somogy (a Zseliccel és a Marcali-háttal)
                  Külső-Somogy (a Völgységgel)
                  Mecsek (Villányi-hg.-gel, Szársomlyóval, Tolnai-hegyháttal)

Veszélyeztetettségi kategóriák:

Ex:  kipusztult
KV:  kipusztulással veszélyeztetett
AV:  aktuálisan veszélyeztetett
PV:  potenciálisan veszélyeztetett
NV:  nem veszélyeztetett
ADH: adathiányos
NI:  nem ismert
 

Egyéb rövidítések:

ENDT: endemikus vagy bennszülött társulás
GYT:  gyomtársulás
INT:  inváziós tájidegen fajok alkotta társulás
MT:  mesterséges társulás, gazdasági céllal léetsített ültetvény
        (akácos, nyáras, kukoricás)
PT:  pionír társulás
RT:  reliktum társulás
TT:  természetes társulás
ZT:  zavart társulás
V:  védett növényfaj
*VT:  védett társulás
*VJ:  védelemre javasolt társulás
!!FVJ: fokozott védelemre javasolt társulás