Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani apukámnak és egyben felkészítőtanáromnak, Dr. Kiss Ferencnek,
aki sokat segített abban, hogy a dolgozatom elkészülhessen.

Szeretném még megköszönni Vallner Juditnak, hogy a dolgozatom kéziratai alapján begépelte a számítógépbe a különböző témák szövegeit.

Köszönettel tartozom még a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szolgáltató Központ munkatársainak, akik segítséget nyújtottak abban, hogy a dolgozatom CD-ROM-ra kerülhessen.