Összefoglalás
A Világegyetem anyagát különböző méretű struktúrákban a gravitációs erő tartja egyben. Ilyen gravitációs struktúra a galaxishalmaz, a galaxis vagy éppen a mi Naprendszerünk is. Ennek gravitációs és mértani középpontját a Nap képezi, vagyis minden, a rendszerhez tartozó objektumnak a csillag körül kell keringenie. A Naptól távolodva a harmadik bolygó különleges adottsággal van "megáldva", megjelenhetett rajta az élet. Ehhez olyan feltételek voltak adottak, mint például:
    - nagy mennyiségű folyékony víz,
    - kedvező (oxigéntartalmú) légkör,
    - kellemes éghajlat.
Ezek csak a legalapvetőbb feltételek voltak a sok közül. Mivel az itt létrejött primitív létformákat fejlődésük során semmi nem tudta teljesen kipusztítani, "teremtésük koronájaként" kialakult az ember. Ez a gondolkodó és érző, magát értelmesnek mondó lény lett saját bolygójának az "ura". De ez az ember felborította a természet egyensúlyát azzal,  hogy szennyezni kezdte a vizet, a levegőt és a talajt is, vagyis megmérgezte bölcsőjét. Ma már ott tartunk, hogy az ember által termelt felesleges és felhasználhatatlan hulladék kijutott a Földön kívülre is, ezáltal az ember képessé tette magát arra, hogy a Naprendszer egyensúlyát is megbolygassa.

Reménykedhetünk azonban abban, hogy egy szép napon hamarosan rájön balga tetteinek következményeire, és akkor valóban igaz lesz,

AZ EMBER ÉRTELMES LÉNY AZ UNIVERZUMBAN!