A Föld, a különleges bolygó
A Föld a Világűrből nézve csodálatos szépségű.  A légkör kékes burka alatt, csipkés szélű felhők között megpillanthatjuk az óceánok véget nem értő kékségét és a barnás árnyalatú kontinenseket, a növényzetről árulkodó sötétzöld területekkel. A Föld felszínéhez közeli vékony zónában a nagy mennyiségű folyékony víz, kedvező légkör (levegő) és a napsugarak melegítő hatásával együtt kedvező feltételeket teremt az élet kialakulásához és fennmaradásához.
 
 
 
 

A földi élet alapvető feltételei

Bolygónkon az élet elsősorban azért alakulhatott ki, mert a Föld Naptól való távolsága és mérete lehetővé tették a víz felhalmozódását és megfelelő éghajlat kialakulását. Bár a víz mindhárom fázisban előfordulhat, a hőmérséklet már kb. 4 milliárd évvel ezelőtt is olyan volt, hogy a víz jelentős része folyékony halmazállapotban gyűlt össze.
A földi környezet további különleges vonása az élet számára kellemes éghajlat. Ennek kialakulásában fontos szerepet játszik az ún. üvegházhatás. Az üvegházhatás hatása a földfelszín átlagos hőmérséklete, amely 15oC (288 K). Ha a légkör teljesen átjárható lenne az infravörös sugarak számára, ez az érték lényegesen alacsonyabb, azaz -15 oC (258 K) lenne. Vagyis az üvegházhatás valamilyen módon növeli bolygónk hőmérsékletét. Ennek módja a követező:
A látható fény a bolygó légkörén áthatolva éri el és melegíti fel a felszínt, amely láthatatlan, infravörös (hő)sugárzást bocsát ki, de az atmoszféra bizonyos gázai, pl. a szén-dioxid vagy a metán, meggátolja, hogy az kijusson az Űrbe, ami a hőmérséklet növekedését okozza. Ez az üvegházhatás.
Meghatározó még a földi élet szempontjából az itt található légkör. Ennek molekulái a rájuk eső napfényt minden irányban szórják. Ez a szórás sokkal erősebb a kék fényre, mint a vörösre, éppen ezért látjuk kéknek az égboltot.

A földi levegő összetétele a következő
 
Nitrogén N2 78.09 %
Oxigén O2 20.95 %
Egyéb gázok nyomai Ar, Kr, Xe, stb. 0.96 %
Szén-dioxid CO2 0.03 %

  Amint láttuk, a levegő nitrogénben és oxigénben egyaránt gazdag, ami az élő szervezetek működéséhez feltétlenül szükséges. A légburoknak (főleg az alsóbb rétegeknek) többek  között azonban e gázok biztosításánál jóval több feladata van. Többek között megvéd a kozmoszból érkező meteorit becsapódásoktól és a túlzott napsugárzástól, vagyis a halálos UV sugárzástól. Ez utóbbi feladatot egy speciális réteg, az ózonréteg látja el. Az ózonréteg a sztratoszféra tengerszint feletti, mintegy 12-80 km-es zónája. Itt az energiában gazdag UV-sugárzás hatására a molekuláris oxigénből (O2) ózon (O3) lesz. Az ózon képződése és bomlása egyensúlyban van, ennek eredménye a Földet körülvevő ózonréteg. Ez egyrészt fűtőfelület, másrészt védő-szűrő rétegként működik és az UV sugarakat nagyrészt semlegesíti. Ennek létét ugyanúgy mint a szabad oxigén megjelenését is, a növényvilágnak köszönhetjük. Ugyanis amikor 3.8-4 milliárd évvel ezelőtt bolygónkon megjelent az élet, az őslégkör nem tartalmazott oxigént. Ez a gáz csak a növények fotoszintézisének melléktermékeként halmozódott fel a légkörben.
A Földön megtalálható víz több mint 97 %-a tengervíz. A tengervíz fontos tulajdonsága a 3.2-3.8 tömegszázalékos sótartalom. A tengeri só főleg NaCl-ból, kisebb részben magnézium-kloridból, -szulfátból, és egyéb sókból áll. Ez az arány a földtörténeti korokban nem sokat változott. Ez a tény azért is nagyon fontos, mivel kevés kivételtől eltekintve a sejtek csak 6 %-nál kisebb sókoncentrációnál maradnak életben. A földi óceán sótartalma éppen alkalmas volt arra, hogy benne élet keletkezzék.
Mindezek a tényezők  mellett és kedvezőnek mondható életfeltételek közrejátszásával is minden földi élet - nem csak az emberé - csak egy keskeny, 20 km-nél vékonyabb rétegre korlátozódik. Élő szervezetek léteznek a légkörben egészen 8 km vastagságig, magán a föld felszínén, a talaj felsőbb rétegeiben, barlangokban és óceánokban egészen a tengerszint alatti 11 km mélységig. Ebben a Földet körülvevő vékony rétegben az élet rendkívül változatos.

Néhány adat a Földről
 
Távolsága a Naptól 149 600 000 km (1CSE)
Átmérője 12 756.3 km
Tömege 5,98 * 1021 t
Térfogata 1,08 * 1012 km3
Átlagos sűrűsége 5,52 g/cm3
Átlagos hőmérséklete 15 oC
Holdjainak száma 1