A fejezetekről - röviden

 

Nyitólap

Ajánlás

Bevezető

Munkatársak

Támogatók

A fejezetekről

1. fejezet

2. fejezet

3. fejezet

4. fejezet

5. fejezet

6. fejezet

7. fejezet

8. fejezet

9. fejezet

10. fejezet

11. fejezet

 

Minden fejezet lényegében egységes szerkezetű.

A könyv fejezetei három fő téma köré csoportosulnak. A fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezetek, melyeket “S”-sel (sustainable-fenntartható); a fenntartható fejlődés oktatásával kapcsolatos fejezetek, melyeket “E”-vel (education-oktatás); és a gyakorlat orientált fejezetek, melyeket “Ex”-szel (exercise-gyakorlat) jelöltünk.   Az egyes fejezetek mellett található "+" jelzés azt jelenti, hogy azokban az esetekben lehetséges olyan tevékenységek alkalmazása, amelyekhez az Internet is fölhasználható.

A bevezető fejezetben (Európa válaszúton) megtörténik a filozófiai alapozás, és itt kerül sor a modul jellemzőjének a kiemelésére, hangsúlyozva az európai jelleget. Tekintettel arra, hogy számos európai példa található a fejezetekben, ezért nem minden adat, téma használható közvetlenül, csak bizonyos magyarországi szempontokat is figyelembe véve.

1.Európa válaszúton (B)

2.Miért akarunk fenntartható fejlődést? (S1+)

3.A fenntartható fejlődés mutatói (S2+)

4.A globális polgár (S3+)

5.A kultúra szerepe (S4)

6.Oktatás és nevelés a fenntartható fejlődés érdekében (E1)

7.A fenntartható közösségi élet egy helye: az iskola (E2)

8.Tanítás és tanulás a fenntarthatóság érdekében (E3+)

9.Az ökológiai láblenyomat (EX1+)

10.Fenntartható városok (EX2+)

11. Fenntartható fogyasztás (Ex3)

A fenntarthatóság egyik alapgondolata, hogy a környezeti problémák nem kezelhetők társadalmi és gazdasági összefüggésekből kiragadva akkor, ha valóban fenntartható megoldásra törekszünk. Ezt kívánjuk erősíteni a könyv internetes változatának segítségével, megismertetésével is.