EURÓPA

NEMZETI PARKOK | EURÓPA | ÁZSIA | AFRIKA | ÉSZAK-AMERIKA | DÉL-AMERIKA | AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA | IRODALOM

3. DUNA-DELTA NEMZETI PARK

Szűkebb értelemben a Duna Fekete-tengerbe befolyó Kilija, Sulina és a Szent György ágai által határolt háromszögletű deltavidéket értik Romániában, a moldovai határ mentén. Tágabb értelemben a Sinoe-Razelm tengerparti lagúnás vidéket is ide sorolják. Most a szűkebb értelemben vett Delta-vidékről szólok. A terület egésze nem védett, pedig ez a mocsaras, sok száz csatornával átszelt terület bőven megérdemelné. A romániai rendszerváltás után létrehozták a Duna-Delta nemzeti parkot, mely a korábban is védett részeket magába foglalva, már egy egységes területet képezett. Ha be akarjuk mutatni ezt a varázslatos vidéket, akkor a legjobb, ha két korábban is védett rezervátum ismertetésével tesszük, amely magában hordozza az egészet.

a./ Rosca-Buhaiova-Herecisca Rezervátum

Hatalmas nád és tóvilág. Engedélyezett a nádvágás, a csapdázás és a halászat is. Jelentős ingóláp területek vannak itt. Európa legnagyobb rózsásgödény (Pelecanus onocrotalus) kolóniája e területen található kb. 3000 párral. Népes gémtelepein szürke gémnek (Ardea cinerea), kis (Egretta garzetta) és nagykócsagok (Egretta alba), selyemgémek (Ardeola ralloides) és bakcsók (Nycticorax nycticorax) költenek. Nagy csapatokban fészkelnek a kis  (Phalacrocorax pygmaeus) és nagy kárókatonák (Phalacrocorax carbo), amelyeknek bőven akad haltáplálék. A rétisasok (Haliaetus albicilla) utolsó példányai is itt költenek. Gyakran látni a balták (Plegadis falcinellus) és a bütykös hattyúk (Cygnus olor) kisebb csapatait a nád felett húzni. Itt még van és otthonra lelt az európai nyérc (Mustela lutreola) és a vidra (Lutra lutra).

b./ Perisor-Zatoanele Rezervátum

A delta-vidék tengerrel határos keleti részén terül el. Mocsaras, nádas, homokturzásos terület, amelyhez még a rendkívül érdekes Sacalin sziget is hozzátartozik. Itt költenek a borzas gödények (Pelecanus crispus) két telepen és számos kolóniában találjuk a kanalas gémet (Platalea leucorodia), kócsagokat (Egretta sp.), vörösgémet (Ardea purpurea), baltát (Plegadis falcinellus), kis kárókatonát (Phalacrocorax pygmaeus). Igen sok bölömbika (Botaurus stellaris) szól a nádasban és ritkán még daruval (Grus grus) is találkozhatunk. A szigeteken mocsári teknősök (Emys orbicularis) rakják szinte négyzetméterenként tojásaikat. Az említett Sacalin szigete a madárvonulások idején jelentős óriási tömegeivel. A Duna-Deltán végig  hajózva - ugyanis csak így lehet itt közlekedni -  a védett területeken kívül is igen érdekes világgal, számos ritka állattal és növénnyel találkozhatunk és ismerkedhetünk meg. Ez is indokolta a romániai természetvédők óhaját a nemzeti park létrehozását illetően. Reméljük, hogy már nem későn.

Vissza Európához...