Természetvédelmi ökológia (KVM1107L) előadás

2010/2011 II. féléves
környezettan-tanár MA szak
Természetvédelmi ökológia (KVM1107L) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
A szünbiológiai organizáció, individualizációs és kollektivizációs tendenciák. Szabályozás a populációk szintjén: determinisztikus és sztochasztikus populációdinamikai modellek, visszacsatolási mechanizmusok, forrás-limitáció. Életmenet-stratégiák. A populációk közötti kapcsolattípusok: elemi (konkurencia és kompetíció, ragadozó-zsákmány kapcsolat, parazitizmus, mutualizmus) és nem elemi kölcsönhatások (táplálékláncok, táplálékhálózatok, niche). A cönológiai szukcesszió, autogén és allogén folyamatok. Diverzitás, komplexitás, stabilitás (reziliencia, rezisztencia, robusztusság) és közösségszerkezet.
 
2.
Az erdőgazdálkodás hatása a biodiverzitásra. Ökológiai szempontok érvényesítése az erdészetben. A testméret szerepe, kulcsfajok, funkcionális csoportok, „keystone” folyamatok és az életközösségek dinamikája. A biológiai sokféleség értelmezése, megoszlása a Földön, globális védelme a veszélyeztető tényezők ismeretében. A biodiverzitás monitorozása, élőhelyosztályozási rendszerek. A populációk és fajok védelmének alapjai. Fajmentés a természetes élőhelyen kívül.
 
3.
A klasszikus „egyensúlyi” és a modern „nem-egyensúlyi” elmélet érvényesülése a természetvédelmi kezelésben. Restaurációs ökológia: a fenntartás és kezelés konzervációökológiai alapfogalmai és az élőhely-helyreállítás gyakorlata. Ökológiai folyosók természetvédelmi jelentősége
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
lehetőség szerint részvétel az előadásokon
A félévi ellenőrzések követelményei:
-
A tantárgyhoz rendelt kredit:
3
Az érdemjegy kialakítás módja:
Írásbeli vizsga, a megszerezhető maximális pontszám alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Horváth, F., Korsós, Z., Kovácsné Láng, E., Matskási, I. (eds) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyvsorozat kötetei. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest
Pásztor E. és Oborny B. (szerk). 2007. Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Standovár T., Primack, R.B. 2001. A Természetvédelmi biológia alapjai.
Ajánlott weboldalak:
http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm a gyakorlattal kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek
A biodiverzitás monitorozási programokat ismertető alábbi szakmai honlapok
 
 
 

 

shadow