Hidrobiológiai vizsgálati módszerek II. (BIB 2316) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak
Hidrobológus szakirány
Hidrobiológiai vizsgálati módszerek II. (BIB 2316) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1-2
- Alapvető laboratóriumi- és balesetvédelmi rendszabályok, vegyszerhasználat
- A gyakorlatok során használt eszközök átvétele
- A féléves követelmények ismertetése
- Az oldatok készítésével kapcsolatos koncentrációszámítások gyakorlása.
 
 
3-4
A természetes vizek oldott oxigén-tartalmának jodometriás meghatározása.
 
 
5-6
A kémiai oxigénigény 0,01 n kálium-permanganát mérőoldattal kénsavas közegben (KOIps).
 
 
7-8
A természetes vizek biokémiai oxigénigényének meghatározása az oldott oxigén koncentrációjának Winkler szerinti mérésével, BOI7.
 
 
9-10
A felszíni és felszín alatti vizek jellemző mikróba közösségek vizsgálata.
 
11-12
Vízmikrobiológiai vizsgálatok, a vizek összes mikroba és coliform számának meghatározása. A törzsek család szintig történő besorolása.
 
13-14
Terepi vízvizsgálat. Vízmintavétel, tartósítás. A víz hőmérsékletének, vezetőképességének, pH-jának, oldott oxigén-tartalmának műszeres mérése.
 
 
  
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. Minden alkalommal zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • ZH eredménye-k: 80 pont
  •  jegyzőkönyv ellenőrzése: 20 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:
Felföldy L. 1980: A biológiai vízminősítés. 4. kiadás. In: Vízügyi Hidrobiológia 16. – VGI, Budapest.
Németh J. 1998: A biológiai vízminősítés módszerei. In: Vízi Természet- és Környezetvédelem 7. – KGI, Budapest.
Padisák J. 2005: Általános limnológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 
 
 
 

 

shadow