Mikorobiológia e. BIO1015

Mikrobiológia ea. BIO1015

Tematika és követelményei

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A mikrobiológia tárgya, története, jelentősége.

Az egysejtűek szerveződése.

 

2.

 

A prokarióta mikroorganizmusok sejtfelépítésére, élettani jellegzetességeire, rendszertani besorolására vonatkozó ismeretek és tudományos elvek azonosítása. A mikróbák morfológiai jellemzői.

 

3.

Az eukarióta mikroorganizmusok sejtfelépítésére, élettani jellegzetességeire, rendszertani besorolására vonatkozó ismeretek és tudományos elvek azonosítása.

 

4.

A mikroorganizmusoknak a természetben, a szárazföldi és vízi élettérben, az elemek körforgásában és más élőlényekkel való kapcsolatukban megnyilvánuló szerepének bemutatása és elemzése I.

 

5.

Szaporodás, tenyésztés, szaporodás-gátlás.

 

 

6.

1. ZH

 

7.

A prokarióták anyagcsere sokfélesége.

 

8.

A baktériumok légzési folyamati és a fényhasznosításuk.

 

9.

A mikroorganizmusok felhasználási lehetőségei az iparban: erjesztési folyamatok, élelmiszerek előállítása fermentációs technológiákkal, ipari fermentációk I.

 

10.

A mikroorganizmusok felhasználási lehetőségei az iparban: erjesztési folyamatok, élelmiszerek előállítása fermentációs technológiákkal, ipari fermentációk II.

 

11.

Az emberi szervezet normál mikrobiótája. Szimbiózis

 

12.

2.ZH

 

13.

A gombák és a zuzmók jellemzői.

 

14.

A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük.

 

15.

A félév értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 ZH a félév során

A kollokviumra jelentkezés feltétele a tantárgy gyakorlati anyagának teljesítése.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 50 pont (2x25 pont)
  • Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 50 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

  • Szabó I. M. (1992) A bioszféra mikrobiológiája I. p. 1-695. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN: 963-056388-6
  • Pesti M. (szerk.) (2001) Általános mikrobiológia. p. 1-295. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, ISBN: 963-9123-71-4
  • Balázsy S., Naár Z., Tóth M., Szováti I. (2002) Mikrobiológiai gyakorlatok. p. 1-150. Bessenyei Kiadó. Nyíregyháza, ISBN: 963-8385-15-8

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

 

shadow