BBI1118L Kísérletes hidroökológia

Tantárgy neve: Kísérletes hidroökológia

Kódja: BBI1118L 

Előadó: Dr. Szabó Sándor

Nyíregyháza 2018. szeptember 09..

 

hét

 

téma

 

megjegyzés

 

 

 

1

 

Hidroökológiai kísérletekhez szükséges eszközök tápoldatok megismerése, összeállítása. Az abiotikus tényezők (nitrogén, fény) hatása a vízinövények növekedésére. Biotikus hatófaktorok: (interspecifikus verseny) vizsgálata vízinövények között. Kísérleti eredmények statisztikai kiértékelése.

 2018. október 12.

8:00-13:00

Követelményrendszer:

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az elvégzett kísérleti munkák során a hallgató érdemjegyet kap a kísérletek mögött álló szakirodalmakból, továbbá az elvégzendő kísérletek megtervezésére, kivitelezésére és kiértékelésére. Ezek átlaga adja a félévi gyakorlati jegyet.

 

shadow