Anatómia és egészségtan előadás (BAI0010L)

2018/19 I. féléves

Anatómia és Egészségtan (BAI0010)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

hét

 

téma

  1.  

 

 Bevezetés az anatómia tárgy tanulásába. Az anatómia tárgya, felosztása. Az emberi szervezet felépítése. Az emberi test síkjai és irányai.

 

 A sejt anatómiája, a szövetek típusai, jellemzői.

 

A mozgás szervrendszere: a csontvázrendszer kialakulása, fejlődése, felépítése

 

Az izomrendszer anatómiája

 

A vér mint folyékony kötőszövet, a keringés szervrendszere. A magzati vérkeringés.

 

A légzőrendszer anatómiája.

 

 Az emésztőrendszer felépítése, a legfontosabb tápanyagok jellemzése, az anyagcsere és energiaforgalom.

 

 A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer részei.

  1.  

 

A nemi szervek rendszere. A magzat fejlődése. Az ivarsejtek kialakulása.

 

A belső elválasztású mirigyek szervrendszere és a szervezet hőszabályozása.

 

Az érzékszervek anatómiája és az idegrendszer felépítése és működése.

 

 Egészségtani ismeretek: epidemiológia, demográfia, járványtani ismeretek

Az egészség fogalma. Az egészséges életmód dimenziói. Higiéné: környezeti higiéné; személyi higiéné otthon és a köznevelési intézményekben, a testnevelésben és a sportban. A sportolás egészségtana.

Alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek, újraélesztés. Betegápolás otthon és a kórházban. Természetes gyógymódok.

A népegészségtan célja, módszerei története. A magyar népegészségügy felépítése. A prevenció három szintje. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. Az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek (táplálkozás, mozgás, higiénia, felelős szexualitás, lelki egészség, függőségek kerülése).

 

 

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

nincs

 

A tantárgyhoz rendelt kredit

 

3

 

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

Szóbeli vizsga, Az egészségtan alapjai című netes anyag feldolgozása.

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

 

Kötelező, ajánlott irodalom:

 

Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2008. ISBN 978 963 226 132 4

Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2003. ISBN 963 242 849 8

Mándi Barnabás: Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2006. ISBN 963 242 861 7

Thomas O. Mccracken (szerk.): Háromdimenziós anatómiai Atlasz+CD. Scolar Kiadó, Bp., 2000. ISBN 963 9193 39 9

Szentágothai János, Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia I-III. Medicina Könyvkiadó, Bp., 2006. ISBN 963 242 564 2

 

 

 

shadow