Biológiai alapismeretek II. (TO1004) gyakorlat

Biológia osztatlan tanárképzés

Biológiai alapismeretek II. (TO1004) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

2016/2017 II.  félév

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A félévi tematika és a követelmények ismertetése

 

2

Állat- és növény taxonómiai ismeretek elmélyítése. Botanikus kertben tartjuk az órát, a hallgatók csoportokban fognak dolgozni.

 

3

 

4

 

5

Állat- és növény taxonómiai, valamint cönológiai ismeretek bővítése és gyakorlati alkalmazása. Az órát a Sóstói erdőben tartjuk. A gyakorlatról a hallgatók jegyzőkönyvet készítenek.

 

6

 

7

 

8

 

9

Az órát a Nyíregyházi Állatparkban tartjuk. A hallgatók biogeográfiai ismereteket szereznek. Elsősorban a gerincesek környezettani szempontból jelentősebb taxonjait ismerjük meg.

 

10

 

11

 

12

Hallgatói beszámolók meghallgatása.

 

13

Beszámoló

 

14

Záró szeminárium, a félévi munka értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A szemináriumok látogatása kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A hallgatók a beszámolók és a beadandók alapján szerzik meg a gyakorlati jegyüket. Minden részjegynek 1-estől különbözőnek kell lennie. A gyakorlat teljesítésének feltétele egy 20 tételes, lágyszárú fajokból származó növénygyűjtemény bemutatása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Bodzsár É, Zsákai A (2013): Antropológiai/Humánbiológiai gyakorlatok. ELTE_ elektronikus jegyzet

 

A hallgatók rendelkezésére áll a kiadott gyakorlati anyag.

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow