BIO1031, BIO1031L, MBI1125, MBI1125L, BIB2233, BIB2233L Principle of life gyakorlat

Biológia osztatlan tanárképzés

Principle of life (BIO1031, BIO1031L, MBI1125, MBI1125L, BIB2233, BIB2233L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Introduction

 

2

Cells: the basic units of life

 

3

Chromosomes, the cell cycle, and cell division

 

4

Genetics: Mendel and beyond

 

5

The structure of DNA, and the flow of genetic information

 

6

The eukaryotic genome and its expression

 

7

Recombinant DNA and biotechnology

 

8

The history of life on earth and the mechanisms of evolution

 

9

Species and their formation; phylogenetic trees

 

10

The prokaryotic domains and the dawn of the eukarya

 

11

Fungi: recyclers, pathogens, parasites and plant partners

 

12

The plant body

 

13

Deuterostomate animals

 

14

Conservation biology and earth system science

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlatok látogatása kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A hallgatók rendszeresen kapnak fordítási feladatokat

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A gyakorlati jegyet a hallgató a félév során elkészített fordításra vagy ppt prezentációra kapja

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Rendszeresen kiadott fordítási feladatok

Molnár M, Hörcsik T, Zs, Szabó S, János I, Kiss F. (2018) Principle of life https://mooc.nye.hu/course/index.php?categoryid=3

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow