Természetvédelem I. (KVB1308, KVO1015) előadás

2020/2021 II. féléves
Környezettan alapszak
Természetvédelem I. (KVB1308) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
Tematika és a követelmények ismertetése,
 
 
2
A természetvédelem általános célkitűzéseinek ismertetése, a természetvédelem története.
 
3
 Néhány ismertebb Európán kívüli és európai nemzeti park ismertetése.
 
4
 A természetvédelem magyarországi története, általános jellemzői és struktúrája, a magyar természetvédelem szervezeti felépítése.
 
5
Hazai védett területek I.
 
6
Hazai védett területek II.
 
7
Hazai védett területek III.
 
8
Hazai védett területek IV.
 
9
Fajok védetté nyilvánításának szempontjai. Vöröskönyvek.
 
10
Növény és állatfajok védelmének területi és területen kívüli lehetőségei.
 
11
A fontosabb élőhely típusok védelmének lehetőségei, azokat veszélyeztető főbb antropogén hatások ismertetése.
 
12
A természetvédelem fontosabb nemzetközi egyezményei, a természetvédelmi jog néhány kiemeltebb elemének ismertetése.
 
 
13
Ismertebb természetvédelmi mozgalmak bemutatása. Az ökológiai hálózatok ismérvei, természetvédelmi szempontú értékelésük. Magyarország és az Európai Unió ökológiai hálózatai. A vizsgával kapcsolatos kérdések tisztázása.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Az előadásokon való részvétel ajánlott.
A félévi ellenőrzések követelményei:
Írásbeli vizsga a félév végén.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 % közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Kárász I. : Környezetbiológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.
Bodnár L. – Fodor I. – Lehmann A.: A természet- és a környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999.
Rakonczay Z.: Természetvédelem. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Bp. 1998.
Margóczy K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, Szeged, 1998.
Ehrlich, P, Ehrlich, A.: A fajok kihalása. Göncöl, Budapest, 1995.
 
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
 

 

shadow