Természetvédelmi projekt előkészítés és megvalósítás (KVB2120) előadás és gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak
Természetvédelmi projekt előkészítés és megvalósítás (KVB2120) előadás és gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
Tematika és a követelmények ismertetése,
 
 
2
Pályázat szerkesztés módszertana.
 
3
Lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi pályázati lehetőségek,.
 
 
4
Gazdálkodói, önkormányzati, civil szervezeti, illetve magánszemélyek felajánlásán alapuló források a projekt megvalósításban.
 
5
Projekt előkészítés fázisai. Szempontok a projekt előkészítésben.
 
6
A természetvédelmi célú projektek típusai
 
7
Ökoturisztikai projektek kivitelezése, tanösvény készítés módszertana.
 
8
Tervezés, kommunikáció az előkészítésben.
 
9
Projekt megvalósításban döntő szereppel bíró tényezők.
 
10
Önálló projekt előkészítés, tervezés, forrás feltárás.
 
11
Közreműködés természetvédelmi projekt kivitelezésében.
 
12
Korábban megvalósított természetvédelmi projektek bemutatása
 
13
A vizsgával kapcsolatos kérdések tisztázása,
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Az előadásokon való részvétel ajánlott, a gyakorlatokon kötelező.
A félévi ellenőrzések követelményei:
Egy hipotetikus természetvédelmi, vagy ökoturisztikai projekt kidolgozása és Power Point-os kiselőadás formájában történő prezentációja. Írásbeli vizsga a félév végén, illetve a vizsgaidőszakban.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
4
Az érdemjegy kialakítás módja:
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 % közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Hobs, P. (2000) Projektmenedzsment. Scolar, Budapest
Sutherland, W.J. and Hill, D.A. (1995) Managing Habitats for Conservation. Cambridge University Press, Cambridge
 
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
 

 

shadow