Kémiai alapismeretek I (KEB1001, TO1009) előadás

2016/2017 I. félév

Fizika BSc, Környezettan 4+1 osztatlan és Biológia 4+1 osztatlan szak

Kémiai alapismeretek I (KEB1001, TO1009) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A kémia és más természettudományi tárgyak kapcsolata. A kémia tárgya.  A mérések és számítások pontossága. SI mértékrendszer.

 

2.

. A kémiai elem fogalma, relatív atom és móltömeg.

 

3.

Az atomok elektronszerkezete. Kvantumszámok. A hidrogénatom

 

4.

A periódusos rendszer. A kémiai kötés fogalma. Vezetők és félvezetők.

 

5.

Az anyag halmazállapotának jellemzői. Oldatok. Kristályos és amorf anyagok.

 

6.

A kémiai reakciók. A kémiai egyenlet jelentése. A kémiai egyensúly. A kémiai reakciók sebessége, típusai.

 

7.

Az oldat kémhatása, pH fogalom. Hidrolízis és elektrolízis.

 

8.

Szervetlen kémia. Nemfémes elemek és vegyületeik tulajdonsága

ZH

9.

Fémek, az ötvözetek fogalma. Korrózió.

 

10.

Szénvegyületek általános

jellemzése. A szénhidrogének. Metán, etilén, acetilén

 

11.

Alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek,ketonok., karbonsavak

 

12.

Nitrogéntartalmú vegyületek

 

13.

Szénhidrátok, fehérjék

 

14.

Műanyagok

ZH

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 db ZH a félévben, minden ZH-án  max 25 pont érhető el.  A vizsgára bocsátáshoz minimum 20 pont szükséges a megszerezhető 50-ből. 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

Szóbeli és írábeli vizsga

A szóbeli, írásbeli vizsga esetén, a megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:

0-49 %: elégtelen 

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 % jeles

 

Ajánlott irodalom:

Nyilasi J.: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.

Nyilasi J.: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.

Benkő Zoltán, Kőmívesné Tamás Ibolya,

Stankovics Éva: Kémiai alapok, Typotex, 2011. (letölthető jegyzet)

Kovács K. - Halmos M.: A szerves kémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

shadow