Terepgyakorlat 2. (KEO1028) gyakorlat

2016/2017 I. félév

Kémia 4+1 osztatlan szak

Terepgyakorlat 2. (KEO1028) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A féléves tematika és követelmény ismertetése.

 

2.-13

Üzemlátogatás: Különböző technológiákat alkalmazó vegyipari üzemben történő látogatás.

Kutatóintézet látogatás: a kémia különböző területein működő kutatóintézetek meglátogatása. Kutatói laboratóriumok felszerelésének megismerése. A kutatási területek, a kutatás módszertani kérdéseinek megismerése, egy-egy konkrét kutatási területbe betekintés. A kutatási eredmények feldolgozásának és értékelésének megismerése.

 

14.

A félév értékelése

ZH

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A zárthelyi dolgozat megírása. A látogatási jegyzőköny elkészítése.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A ZH értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

 

Ajánlott weboldalak:

http://kemia.lap.hu

 
shadow