Egészségtan (KVO1012 és TAB1409) gyakorlat

2018/2019 I. félév

Biológia tanár, Kémia tanár (4+1), Tanító

egészségtan (KVO1012L és TAB1409L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

A népegészségtan célja, módszerei története. A magyar népegészségügy felépítése. A prevenció három szintje.

 

 

2

Hallgatói kiselőadások megadott témákból I. A témák az Egészségtan különböző területeit ölelik fel. Többek között foglalkozunk mentálhigiéniás kérdésékkel, fertőző és civilizációs betegségekkel és káros szenvedélyekkel. Minden hallgatónak két témából kell kiselőadással készülnie. A félév során 2 beadandó dolgozat elkészítése kötelező a kiselőadások témájából

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

Zh

 

 

10

Hallgatói kiselőadások az előre egyeztetett témákból. 

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

A félévi teljesítmény értékelése, hallgatók lezárása.

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

Kiselőadás megtartása és a jegymegajánló ZH sikeres megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

Jegymegajánló ZH, illetve írásbeli vizsga

Ajánlott irodalom:

Egészségtan Modultankönyv 6., Mozaik Kiadó, Szeged, 2003

Dési I. (szerk.): Népegészségtan Medicina 2000

Ádány R. (szerk): A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón Medicina 2003

Egészségtan Műszaki Kiadó 2001Nagy István, Dr. Nyilas Károly: Az ember biológiája és egészségtana (egységes jegyzet,

kézirat), Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

Bíró György, Várkonyi Tibor: Környezetünk - egészségünk (Kézirat) 1990.

 

 

shadow