Természetvédelem II. (KVB1309, KVO1016) gyakorlat

2020/2021 II. féléves
Környezettan alapszak
Természetvédelmi monitorozó szakirány
Természetvédelem II. (KVB1309, KVO1016)  gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
Tematika és a követelmények ismertetése,
 
 
2.
A hazai védett növények fontosabb élőhelyeinek, környezeti igényeinek ismertetése, Védett növények I. (Védett mohák, harasztok, nyitvatermők)
 
3.
ZH az előző heti anyagból Védett növények II. (zárvatermő növények)
 
4.
ZH az előző heti anyagból, Védett növények III. (zárvatermő növények)
 
5.
ZH az előző heti anyagból, Védett gerinctelen állatok kiemelt fajainak bemutatása
 
6.
ZH az előző heti anyagból. Védett gerincesek élőhelyeinek ismertetése, a fajok fennmaradását veszélyeztető antropogén tényezők bemutatása
 
7.
ZH az előző heti anyagból. Halak
 
8.
ZH az előző heti anyagból. Kétéltűek
 
 
9.
ZH az előző heti anyagból. Hüllők
 
10.
ZH az előző heti anyagból. Emlősök
 
11.
 ZH az előző heti anyagból. Madarak I.
 
12.
ZH az előző heti anyagból. Madarak II.  
 
 
13.
ZH az előző heti anyagból. A félév értékelése.
 
 

 

 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
Minden gyakorlat ZH írással kezdődik (kivéve az első kettőt). Egészségügyi, vagy egyéb okokból egy ZH megírása következmények nélkül elhagyható, ha valaki mindet megírja, akkor a leggyengébb eredménytől eltekintünk az átlag kiszámításakor.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
Minden ZH-t százalékosan értékelünk, majd a százalékok alapján számoljuk ki a gyakorlat végső jegyét. A ZH-kat javítani nem lehet, ennél a gyakorlatnál a gyakorlati jegy védésre nincs lehetőség.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 % közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Terofal F.: Édesvízi halak, Magyar könyvklub. 1997.
Papp L.: Zootaxonómia, Dabas Jegyzet Kft.
Simon T. - Seregélyes T.: Növényismeret. A hazai növényvilág kis határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
Báldi, A., Csorba, G., Korsós, Z.: Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelési rendszere. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 1995.
 
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
 

 

shadow