KEO 1009 Analitikai kémia 2 ( labor, mennyiségi analízis)

KEO 1009 Analitikai kémia 2  ( labor, mennyiségi analízis)

 

                                          2015/2016, I. féléves

                                   Osztatlan tanárképzés (nappali)

 

Tantárgy neve, típusa: KEO 1009 Analitikai kémia 2, (labor ), heti 3  ó                                                     Oktatató  neve:   Prof.  Dr. Balogh József

 

                                                TEMATIKA 

 

1. HÉT

Laboratóriumi rend megbeszélése. Az évi tematika megbeszélése.  Balesetvédelmi oktatás. A felszerelések átvétele és tisztítása.  Analitikai számítások gyakorlása. A 2. hét anyagának  előkészítése.

 

2. HÉT

Sav-bázis titrálás. Mérőoldatok (HCl, NaOH) készítése és faktorozása. Sósav és ecetsav meghatározása.

 

3. HÉT

Permanganometria. A kálium-permanganát mérőoldat faktorozása, a vas(II)- és mangán(II) ionok meghatározása..

 

4. HÉT

Jodometria. Nátrium-tioszulfát mérőoldat faktorozása.  Réz(II)- ionok és aktív klór meghatározása.

 

5. HÉT

Kelatometria.   EDTA mérőoldat faktorozása. Kalcium- és magnézium-ionok egymás melletti  meghatározása ásványvízben.

 

6. HÉT

Sósav,  ecetsav és foszforsav    meghatározása  potenciometriás végpontjelzéssel.

 

7. HÉT

Vas(II)ionok  potenciometriás meghatározása cérium(IV)- szulfát mérőoldattal.

.

8. HÉT

Réz(II)-, ólom- és nitrát-ionok  meghatározása ion-szelektív elektróddal.

 

9. HÉT

Sósav,  ecetsav, savelegyek  meghatározása konduktometriás végpontjelzéssel.

 

10. HÉT

Klorid-és szulfát-ionok konduktometriás  meghatározása .

 

11. HÉT

Króm(VI) és mangán(VII) egymás melletti meghatározása spektrofotometriás módszerrel.

 

12. HÉT

Cink- és réz-ionok koncentrációjának meghatározása atomabszorpciós  módszerrel.

 

13. HÉT

Kromatográfiás   méréstechnikákkal (HPCL, GC-MS, LC-MS, ion-kromatográfia)   való megismerkedés.

 

14. HÉT

Záró gyakorlat (pótlások, ZH írás, jegyzőkönyvek ellenőrzése).

                                    

                                             

                                           KÖVETELMÉNYEK

 

A foglalkozásokon való részvétel előirásai: kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: gyakorlati jegy, amely az alábbiakból

                                                           alakul ki

-          a laboratóriumi jegyzőköny folyamatos vezetése

-          az elvégzett  analízisek bemutatása és értékelése

-          2 +1 zárthelyi dolgozatok megírása, azok értékelése:

                            0—49 pont elégtelen

                            50—62 pont elégséges

                            63—75 pont közepes

                            76—89 pont jó

                            90—100 pont jeles                             

   A tantárgyhoz rendelt kredit: 5(elmélettel együtt ).

 

 

 

                                

Kötelező és ajánlott irodalom:

 

1-Csányi L., Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest. 1969.

2.Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

3.Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Alliter Kiadói

és Oktatásfejlesztő Alapítvány. Budapest. 2002.

4.Farsang György, Szakács Ottó: Műszeres analitikai kémiai gyakorlatok méréseinek rövid leírása. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 1996.

5.Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

6.Szepesváry Pálné: Analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok I. (Titrimetriás és ravimetriás módszerek). Tankönyvkiadó. Budapest. 1990. 

7. Bessenyei J., Perczel G.: Mennyiségi analitikai gyakorlatok. Tankönyvkiadó. Budapest,

      1977

 

 

 

 

 

shadow