A molekuláris biológia alapjai (BIB 1311) előadás

Biológia alapszak

A molekuláris biológia alapjai (BIB 1311) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Az információs makromolekulák szerkezete és a genetikai információ áramlása I (Bevezetés és ismétlés)

 

2

Az információs makromolekulák szerkezete és a genetikai információ áramlása II (Bevezetés és ismétlés)

 

3

A sejtciklus és szabályozása

A sejtciklus fázisai

 

4

A sejtciklus és szabályozása

A szabályozás intracelluláris elemei

 

5

A sejtciklus és szabályozása

A szabályozás extracelluláris elemei

 

6

A sejthalál és a rák

A nekrózis és apoptózis jellemzői; az apoptózis molekuláris mechanizmusa

 

7

A sejthalál és a rák

A rákos sejtek jellemzői; a rák genetikai betegség

 

8

Molekuláris éra a biológiában

A molekuláris biológia kibontakozásához vezető alapvető felfedezések

 

9

Molekuláris éra a biológiában

A molekuláris biológia alapvető eszköztára, eljárásai (pl. klónozás, vektorok, PCR, szekvenálás, génkönyvtárak)

 

10

Molekuláris éra a biológiában

A molekuláris biológia alapvető eszköztára, eljárásai (pl. klónozás, vektorok, PCR, szekvenálás, génkönyvtárak)

 

11

Molekuláris éra a biológiában

Genom programok, a humán genom program, adatbázisok

 

12

 Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása

Heterológ protein expresszió

 

13

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása

Genetikailag módosított szervezetek

 

14

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása

DNS diagnosztika, igazságügyi alkalmazások

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Javasolt az előadások rendszeres látogatása.

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsga szóbeli, az előzetesen kiadott tételsor alapján.

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

A vizsgára készüléshez a hallgatók rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája.

 

Molecular biology of the cell, 4th edition

Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter

New York, Garland Science 2002.

Introduction to Genetic Analysis, 8th edition

Griffith, Wessler, Lewontin, Suzuki, Miller

Freeman and Company, New York

.

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow