Környezeti földtudomány I. (KVB1205) gyakorlat

2020/2021 II. féléves
Környezettan alapszak
Környezeti földtudomány I. (KVB1205, KVO1006) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
Tematika és a követelmények ismertetése, Baleset és tűzvédelmi ismertetés
 
 
2.
Talajszelvény készítése,
 
3.
talajmintavétel, minták tárolása, előkészítése, feldolgozása
 
4.
jegyzőkönyvezés.
 
5.
A hazai talajtípusok rendszerezése. I.
 
6.
A hazai talajtípusok rendszerezése. II.
 
7.
A talajok levegő-, víz- és hőgazdálkodása.
 
8.
A talaj mechanikai összetételének meghatározása. A szerkezetesség megállapítása.
 
9.
Kiválások és másodlagos képződmények.
 
10.
Kémhatásvizsgálat.
 
11.
Időjárási mérőműszerek működési elvének megismerése. I
 
12.
 Időjárási mérőműszerek működési elvének megismerése II.
 
13.
Vizsgálatok áttekintése, a féléves teljesítmény értékelése.
 
 

 

 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
A gyakorlatokon való részvétel kötelező, az előadásokon ajánlott.
A félévi ellenőrzések követelményei:
A labor gyakorlat anyagából ZH évközben, félév végén az elméleti és gyakorlati anyagból összefoglaló írásbeli dolgozat. 
A tantárgyhoz rendelt kredit:
4
Az érdemjegy kialakítás módja:
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 % közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Kerényi A. – Martonné Erdős K.: Talajtani gyakorlatok. Debrecen, KLTE 1994
Stefanovits P. - Filep Gy.- Füleky Gy.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Bp. 1999.
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
 

 

shadow