KEO 1008 Analitikai kémia 1 ( labor , minőségi analitika)

KEO 1008 Analitikai kémia 1  ( labor , minőségi analitika)

 

                                          2014/2015, II. féléves

                                   Osztatlan tanárképzés (nappali)

 

Tantárgy neve, típusa: KEO 1008 Analitikai kémia 1(labor )                                   Oktatató neve: Prof. Dr. Balogh József

 

                                                TEMATIKA 

 

1. hét:

Laboratóriumi rend megbeszélése. Az évi tematika megbeszélése.  Balesetvédelmi oktatás. A felszerelések átvétele és tisztítása. A 2. hét anyagának  előkészítése.

 

2. hét:

Az I./a osztály kationjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képező témakörök:

Az Ag+, Pb2+, Hg22+-kationok általános jellemzése. A csoportkémszer fogalma.

A sósavcsoport kationjainak egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen kation azonosítása.

 

3. hét:

Az I./B osztály kationjainak reakciói

                     Számonkérés anyagát képező témakörök:

A I/B osztály kationjainak (Hg2+, Cu2+, Bi(3+),Cd2+)  általános  jellemzése, jellemző reakciói, egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen kation azonosítása.  

                                                            

4. hét:

A II. osztály kationjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képezô témakörök:

A II. osztály (As(3+), Sb(3+), As(5+),  Sb(5+),  Sn(2+),  Sn(4+)  kationjainak általános jelemzése, jellemző reakciói, egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen kation azonosítása.

 

5. hét:

A III. osztály kationjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képező témakörök:                   

A III. osztály (Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe(3+), Al3+, Cr(3+), Zn2+, Ni2+) kationjainak általános jellemzése, jellemzô reakciói, egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen  kation kimutatása.

 

6. hét:

A IV. osztály kationjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képezô témakörök:                   

A IV. osztály (Ca2+, Sr2+, Ba2+) kationjainak általános  jellemzése,  jellemző

reakciói, egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen  kation kimutatása.

 

7. hét:

Az V. osztály kationjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képezô témakörök:                   

Az V. osztály (Mg2+, Na+, K+, NH4+, H+) kationjainak általános jellemzése, jellemző reakciói, egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen kation azonosítása.

 

8. hét:

Az I. osztály anionjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képezô témakörök:                   

Az I. osztály (CO32-, HCO3-, SO32-, S2-, S2O32-, SiO32-, OCl-) anionjainak jellemzése, egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen anion azonosítása.

 

9. hét:

A II. osztály anionjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képezô témakörök:

A II. osztály anionjainak (SO42-, PO43-, BO33- F-, IO3-, BrO3-, CrO42-) jellemző reakciói, egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen anion azonosítása.

 

10. hét:

A III. osztály anionjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képezô témakörök:

A III. osztály (Cl-, Br-, I-, CN-, Fe(CN)64-, Fe(CN)63-, SCN-) anionjainak jellemző reakciói, egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen anion azonosítása.

 

11. hét:

A IV. osztály anionjainak reakciói.

                     Számonkérés anyagát képezô témakörök:

A IV. osztály (NO3-, NO2-, CH3COO-, ClO3-, OH-) anionjainak jellemző reakciói,

egyszerű és összetett analízise. Ismeretlen anion azonosítása.

12. hét:

Néhány fontosabb kation és anion azonosítása és egymás melletti kimutatása.

                     Számonkérés anyagát képezô témakörök:

Az egyes kation-osztályok elválasztásának általános menete, osztályreagens fogalma, az ionok osztályon belüli összetett analízise.

Gyakorlati feladatok:

Az ionok kimutatása egymás mellett (Ag+ és Pb2+; Hg2+,Cu2+  és Cd2+; Fe2+  és

Fe3+; Al3+  és Zn2+; Ca2+  és Sr2+; Na+  és K+; S2-, SO32-, S2O32- és SO42-; Cl-, Br- és I-)

 

13-14. hét:

Zárógyakorlat Ismeretlen vegyület (só, oxid, bázis stb) azonosítása.

A félév során végzett munka értékelése. A laboratórium átadása.

 

                             

                                           KÖVETELMÉNYEK

 

A foglalkozásokon való részvétel előirásai: kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: gyakorlati jegy, amely az alábbiakból

                                                           alakul ki

-          a laboratóriumi jegyzőköny folyamatos vezetése

-          az elvégzett  analízisek bemutatása és értékelése

-          zárthelyi dolgozatok megírása, azok értékelése:

                            0—49 pont elégtelen

                            50—62 pont elégséges

                            63—75 pont közepes

                            76—89 pont jó

                            90—100 pont jeles                             

                                     

Kötelező és ajánlott irodalom:

1. Deák György: Minőségi analitikai  gyakorlatok.  Munkafüzet,  Tankönyvkiadó.

   Budapest, 1980.

2. Bessenyei János: Minőségi analitikai gyakorlatok, Tankönyvkiadó,  Budapest.

   1970.

3. Erdey László: Bevezetés a kémiai analízisbe.I.r. Minőségi kémiai analízis,

   Tankönyvkiadó, Budapest, 1958.

4. Bognár János: Minőségi kémiai elemzés (jegyzet).  Miskolc. 1980.

5.Pungor Ernő: Analitikai kémia.Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

shadow