Környezetvédelem (BIB 1316) előadás

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak
Környezetvédelem (BIB 1316) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
A környezetvédelem ökológiai alapjai
 
 
2
Ökológiai környezet
Abiotikus környezeti tényezők, biotikus környezeti tényezők. Ökológiai tűrőképesség és a minimum elv, (indikátor szervezetek).
 
3
A légkör
Az ember és a légkör kölcsönhatása, a légkör szerkezete, az emberi tevékenység által létrehozott légköri változások.
 
4
A levegőszennyezés hatásai
A levegőszennyezés, a szennyeződés forrásai, a mesterséges eredetű szennyeződések.
 
5
Határértékek, minősítés
A levegőminőségi határértékek, imissziós határértékek. A minősítési szempontok, szennyezettség térképek a levegőszennyezettség adatok közzététele.
 
6
1. ZH., Vizek védelme
 
 
7
Vízminősítés
A minősítés fogalma a vízminőségi osztályba sorolás szabványok előírásai, határértékek.
 
8
A szennyezés hatása a vízi ökoszisztémára
A vízszennyezés fogalma és a leggyakoribb szennyezőanyagok, és azok származása.
 
9
Talajvédelem I.
A talaj, mint környezeti elem a talaj, mint ökológiai tényező. Helytelen mezőgazdasági művelés hatásai, a gyakoribb helytelen talajhasználatok a bekövetkező talajkárosodások.
 
10
Talajvédelem II:
A mezőgazdaság kemizálása a műtrágyák hatásai a növényvédőszerek hatásai Az öntözéses gazdálkodás hatásai a főbb öntözési módok talajra gyakorolt hatása az öntözéssel előidézhető kedvezőtlen változások. Helytelen erdőgazdálkodás. Bioremediációs lehetőségek.
 
11
 Hulladékgazdálkodás
A hulladék fogalma, csoportosítása. A hulladék jellemzői fizikai jellemző kémiai jellemző biológiai jellemző. A hulladék káros környezeti hatásai.
 
 
12
2. ZH., A zaj és rezgés elleni védelem
A zaj és rezgés fogalma, hatásai: a zaj és rezgés fogalma a zaj és rezgés hatása az emberi szervezetre.
 
13
Sugárzás elleni védelem
A természetes sugárterhelés forrásai, mesterséges besugárzás, az összbesugárzás becslése, a sugárzások biológiai hatása, védekezési lehetőségek sugárterhelés ellen.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:
2 ZH a félév során
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • 2 db ZH eredménye: 50 pont (2x25 pont)
  • Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 50 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:
  • Moser Miklós – Pálmai György: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest 2006.
  • Kiss Ferenc-Vallner Judit: Környezettudományi alapismeretek, 2001.
  • Kerényi Attila: Környezettan, 2003.
Ajánlott weboldalak:
www.geographic.hu/fooldal
 
 
 

 

shadow