KEB2504L Zöld kémia előadás

2014/2015 I. félév

Kémia alapszak

Zöld kémia (KEB2504L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

A kémiai folyamatok jellemzése, ipari megvalósítási lehetőségei.

A vegyipari technológiák és fejlődésük, környezetvédelmi szempontú jellemzésük.

Veszélyes hulladékok keletkezése, kezelése.

A hulladékok keletkezésének csökkentése, hasznosítása.

 

2

A környezetszennyezés molekuláris megelőzése.

A zöld kémia 12 alapelve.

A „zöld technológiák” fogalma és eszközei.

Az energia felhasználás alapelvei.

A fenntartható fejlődés és a zöld kémia.

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db beadandó elkészítése a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db beadandó: 40 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 60 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Halász János, Hannus István, Kiricsi Imre: A környezetvédelmi technológia alapjai, JATE, Szeged, 1998.

Borda Jenő: Környezeti kémia 2. Ipari környezetvédelem, Debrecen, 1994.

Ajánlott weboldalak:

www.rsc.org/is/journals/current/green/greenpub.htm

 

shadow