Terepi felmérési módszerek II. (KVB2109) előadás és gyakorlat

2013/2014 II. féléves

Környezettan alapszak

Terepi felmérési módszerek II. (KVB2109) előadás és gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Elmélet (előadás)

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Monitoring protokoll elkészítéséhez szükséges terepi módszerek megválasztása

 

2

Rákok, szitakötők monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

3

Egyenesszárnyúak monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

4

Bogarak, lepkék monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

5

Lepkék monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

6

Kétéltűek monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

7

Hüllők monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

8

Emlősök monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

9

Madárgyűrűzés, madárfogó eszközök, jelölés – visszafogás.

 

10

Élőhelyek monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

11

Veszélyeztető tényezők monitorozása során alkalmazott terepi módszerek

 

12

Monitoring protokoll végrehajtásához szükséges jegyzőkönyvek, terepi formok, leírások, ismertetők elkészítésének követelményei

 

13

Önálló terepi munkák beadása, bemutatása.

 

 

 

Gyakorlat (A gyakorlatok minden esetben tömbösítettek)

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1., 2., 4.

Monitoring protokoll elkészítéséhez szükséges terepi módszerek megválasztása - esettanulmányok

3*2 óra

3., 8., 12.

Odúellenőrzés a Sóstói-erdőben 3 alkalommal

3*4 óra

5.

Vízimadár számlálás egy közeli vizes élőhelyen (Nagyvadas tó, vagy Szelkó tó)

1*2 óra

 

Választott terület élőhely-térképezése (önálló feladat)

1*4 óra

 

Választott faj vagy fajcsoport terepi módszereinek tesztelése (önálló feladat)

2*2 óra

 

Választott faj vagy fajcsoport monitoring protokolljának, terepi módszereinek bemutatása (kiselőadás)

1*2 óra

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon elvárt, a gyakorlatokat részben önállóan, részben tömbösített óra keretében kötelező elvégezni külső helyszínen.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Jegyzőkönyvek, választott faj vagy fajcsoport monitoring protokolljának leadása

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

A tárgyra kapott jegy az írásbeli vizsga és a jegyzőkönyvekre kapott jegyek átlagából tevődik össze, melyek közül egyik sem lehet elégtelen. Egy szabadon választott állatfaj, vagy faj csoport monitoring protokolljának kidolgozása, azt az utolsó órán előadás során kell bemutatni.

 

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Bibby CJ, Burgess ND, Hill DA, Mustoe SH (2000): Bird census techniques. Academic Press, London
  • P. Vorisek, A. Klvanova, S. Wotton, R. D. Gregory: A Best Practice Guide for Wild Bird Monitoring Schemes, CSO & RSPB, Prague, 2009

Ajánlott weboldalak:

http://mme-monitoring.hu/

http://www.termeszetvedelem.hu

 

 

shadow