Kutatástervezés (BIB2251) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

2013/2014 II. félév

Biológia BSc

 

Oktató: Dr. Mónus Ferenc

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

2

Bevezetés. Kérdésfelvetés, hipotézis- és predikcióalkotás a természettudományos kutatásokban.

 

4

Vizsgálati objektumok kiválasztásának szabályai, kísérleti elrendezések, statisztikai alapfogalmak, vizsgálatok érvényességi köre.

 

6

Irodalmi adatbázisok megismerése. Egy önálló kutatás témájának megbeszélése, előzetes információk gyűjtése.

 

8

Egy konkrét kutatás megtervezése és kivitelezése.

Csoportmunka külső helyszínen.

10

A kutatás kivitelezése és a felmerülő problémák megbeszélése.

Csoportmunka külső helyszínen.

12

A kutatás adatainak elemzése. Adattípusok jellemzése (folytonos, ordinális és diszkrét változók).

 

14

Eredményeink értékelése, tapasztalataink megbeszélése, kritikus véleményalkotás kiadott tanulmányokról.

Otthoni önálló munka szükséges. 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A hallgatóknak a kurzus végére képesnek kell lennie egy önálló kutatás megtervezésére. Tudniuk kell, hogy a szükséges irodalmi háttérnek hogyan és hol tudnak utánanézni, hogy a megválaszolni kívánt kérdést, hol, mikor, milyen eszközökkel, módszerekkel kell megközelíteniük. Az értékelés ezen képességek elsajátítását méri gyakorlati jegy formájában.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

zárthelyi dolgozat (elméleti ismeretekből), a kiadott feladatok elvégzésének minősége és az elsajátított ismeretek alkalmazása alapján.

Ajánlott irodalom:

Précsényi István (szerk.): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. 2000. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó.

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow