Molekuláris sejtbiológia (BIB 2211L) előadás

2016/2017 II. féléves

Biológia alapszak

Molekuláris sejtbiológia (BIB 2211L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

A konzultáció adatai

Tematika

Február 25.

15:00-18:00

Helye: B404

 

Április 21.

10:00-13:00

Helye: B420

A prokarióta és eukarióta sejt alapvető szerveződésének áttekintése. Az eukarióta sejt eredete. A sejttani vizsgálatok módszerei: modellszervezetek, mikroszkópia, a molekuláris biológia néhány alapvető módszere. A biológiai membránok szerveződése. A plazmamembrán. Membrán mikrodomének. A sejtmembrán transzportfolyamatai. Transzportfolyamatok a sejtben - általános ismeretek. Az ER felépítése és szerepe. Transzmembrán transzport I: fehérjék szállítása az endoplazmatikus retikulumba. A mitokondriumok felépítése és szerepe. Transzmembrán transzport II: fehérjék szállítása a mitokondriumokba. A peroxiszómák és a kloroplasztiszok felépítése és szerepe. Transzmembrán transzport III: fehérjék szállítása ezekbe az organellumokba. A Golgi  készülék valamint az endoszómás-lizoszómás kompartment felépítésének és szerepének áttekintése. A vezikuláris transzport útvonala és molekuláris mechanizmusa. A bioszintetikus-szekretoros útvonal és az endocitózis útvonal részletei. Az interfázisos sejtmag szerkezete. A kapu transzport. A kromatinállomány szerveződése. Az interfázisos sejtmag funkciói, működése.

Követelmények

A kollokvium szóbeli.

A felkészüléshez a hallgatók rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája és a tételsor.

 

shadow