Molekuláris sejtbiológia (BIB 2211) előadás

2014/2015 II. féléves

Biológia alapszak

Bioanalitikus szakirány

Molekuláris sejtbiológia (BIB 2211) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A prokarióta és eukarióta sejt alapvető szerveződésének áttekintése. Az eukarióta sejt eredete

 

2

A sejttani vizsgálatok módszerei: modellszervezetek, mikroszkópia, a molekuláris biológia néhány alapvető módszere

 

3

A biológiai membránok szerveződése. A plazmamembrán. Membrán mikrodomének.

 

4

A sejtmembrán transzportfolyamatai

 

5

Transzportfolyamatok a sejtben. Általános ismeretek

 

6

Az ER felépítése és szerepe. Transzmembrán transzport I: fehérjék szállítása az endoplazmatikus retikulumba

 

7

A mitokondriumok felépítése és szerepe. Transzmembrán transzport II: fehérjék szállítása a mitokondriumokba

 

8

A peroxiszómák és a kloroplasztiszok felépítése és szerepe. Transzmembrán transzport III: fehérjék szállítása ezekbe az organellumokba.

 

9

A Golgi  készülék valamint az endoszómás-lizoszómás kompartment felépítésének és szerepének áttekintése.

 

10

A vezikuláris transzport útvonala és molekuláris mechanizmusa

 

11

 A bioszintetikus-szekretoros útvonal és az endocitózis útvonal részletei

 

12

Az interfázisos sejtmag szerkezete. A kapu transzport

 

13

A kromatinállomány szerveződése

 

14

Az interfázisos sejtmag funkciói, működése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Javasolt az előadások rendszeres látogatása.

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsga szóbeli, az előzetesen kiadott tételsor alapján.

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

A vizsgára készüléshez a hallgatók rendelkezésére áll az előadások ppt prezentációinak nyomtatott formája

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow