Mónus Ferenc

SZEMÉLYI ADATOK

 

Név:                                   Mónus Ferenc, Ph.D.

Születési hely és idő:     Berettyóújfalu, 1976. május 2.

Lakáscím:                        Debrecen, 4032 Poroszlay u. 35/b.

E-mail:                             monus.ferenc@nye.hu

 

KIEMELT TAPASZTALATOK ÉS KVALITÁSOK

10 év kutatási gyakorlat, 7 év felsőfokú oktatási tapasztalat, kiemelkedő ökológiai szemlélet és irányultság, kimagasló szervezési képességek és adatbázis-kezelői ismeretek, nyelvismeret

 

KIEMELT ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK

Evolúcióbiológiai és viselkedésökológiai kutatás, természetvédelem, környezettudatos nevelés, agrárélőhely-védelem, természetvédelmi megoldások az agrár-, vad-, erdő- és vízgazdálkodásban

MUNKAHELYEK

2013-                              főiskolai adjunktus, Nyíregyházi Főiskola, Környezettudományi Intézet

2012-2013                     óraadó oktató, Nyíregyházi Főiskola, Környezettudományi Intézet

2010-2013                     kutatási asszisztens, MediMass Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

2006-2011                     projekt-menedzser, Debreceni Egyetem, Sportigazgatóság

2005-2006                     külügyi referens, Debreceni Egyetem, Külső Kapcsolatok Igazgatósága

ISKOLÁK

2001-2011                     Debreceni Egyetem, TTK, Biológia Doktori Iskola, Biodiverzitás alprogram (Ph.D. fokozat: 2011. máj.)

2005-2007                     Debreceni Egyetem, TTK, biológia tanár levelező (Diploma: 2007. jún.)

1995-2000                     Debreceni Egyetem, TTK, biológus-ökológus nappali (Diploma: 2000.jún.)

1991-1995                     Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen, biológia tagozat (Érettségi: 1995.jún.)

NYELVISMERET

francia                           állami felsőfokú A (2001), középfokú C (1994) nyelvvizsga

olasz                              állami középfokú A nyelvvizsga (1992)

angol                             egyetemi középfokú nyelvvizsga (1996), 1999 óta munkanyelvként használom

TAGSÁGOK

2007-                              Society for Conservation Biology

2002-                              Magyar Biológiai Társaság

1999-                              Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

1994-2001                     Állampolgári Természetvédelmi Járőrszolgálat

1993-1996                     Tiszántúli Természetvédők Társulata

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

1999 óta                        Szociális táplálkozási viselkedés, illetve madárcsapatok mozgásának és összetételének vizsgálata mezei verebeknél (Passer montanus). (DE, TTK, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tsz., Viselkedésökológiai Kutatócsoport)

1997-2000                     A tojásalak és örökölhetőségének vizsgálata mezei verebeknél. (DE, TTK)

1998-1999                     Terepi asszisztens Dr. Pap Péter füsti fecskék (Hirundo rustica) immunokompetenciájának és az endoparazitáinak összefüggésének vizsgálatánál.

1997                              Terepi asszisztens Dr. Liker András és Dr. Végvári Zsolt bíbicek (Vanellus vanellus) párválasztási szokásainak vizsgálatánál.

1996-1998                     A tudomány számára új növényfaj (Epipactis degenii) leírása az Olympos hegységben (társszerző: Szentpéteri L. József).

1991 óta                        Zoológiai és botanikai adatokat szolgáltatok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának (kapcsolattartás: Gyarmathy István, Olajos Péter, Lesku Balázs).

 

TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG

2005-                             Mindennapi Madaraink Monitoringja, téli és nyári felmérések

2001-2002                     Kutató és ismeretterjesztő tevékenység a Debreceni Nagyerdő megmaradt öregtölgyeseinek megmentése és rekonstrukciója érdekében. Együttműködés: HNP Igazgatóság (Gyarmathy István, Olajos Péter, Demeter László, Lesku Balázs).

1997-2004                     A fokozottan védett magyar (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica) és tátogó kökörcsin (P. patens) állományfelmérésével és természetvédelmi célú szaporításával foglalkoztam Szentpéteri L. Józseffel közösen. Együttműködés: HNP, ANP, Szlovák Karszt Nemzeti Park Igazgatósága, Dr. Papp László, DE Növénytani Tsz.).

1994-2001                     Természetvédelmi bűncselekmények feltárása és megelőzése (lépezés, tavaszi védett geofitonok piaci értékesítése). Együttműködés: HNP Igazgatósága

1991-2001                     Természetvédelmi munkákban való részvétel civil természetvédő szervezetek keretén belül, illetve a HNP Igazgatóságával együttműködve: pl. tűzkár megelőzése, élőhelyek rekonstrukciója, madarak számára fészkelő-, táplálkozó-, figyelőhelyek kialakítása, illetve országos állomány-szinkronukon való részvétel, védett növények termőhelyeinek védelme és állományfelmérésük.

 

OKTATÁS

2012-                             Evolúcióbiológia és populációgenetika, Viselkedésökológia, Evolúciós ökológia, Kutatástervezés, Adatértékelő módszerek (NyF)

2011                              Életmód és környezet, Debrecen Egyetem (DE), választható tárgy

2006-2007                     Egyetemi tanári diplomához szükséges oktatási gyakorlatok

2005-2008                     Foglalkozások irányítása a Hármashegyi Erdei Iskolában

2002                              Biometria kurzus, DE, TTK, biológia-tanár és biológusképzés

2001-2006                     Állatrendszertan I. és II. gyakorlatok, DE, TTK, biológia-tanár és biológusképzés

 

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

 

2012 óta                        élővilág-védelmi szakértő

2009 óta                        részvétel ökológiai hatásbecslési dokumentációk készítésében (Bihari sík, Beregi sík, Zempléni hegység, Visegrádi hegység)

2009 óta                        bírálói tevékenység (Vestnik Zoologii, Zoological Science, Wilson J. Ornithology)

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS ISMERETEK

 

2011 óta                        motoros és vitorlás kishajó vezetői engedély

2007 óta                        térinformatikai ismeretek (ArcGIS, Google Earth)

2005 óta                        webszerkesztői ismeretek (HTML, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash)

2003 óta                        grafikai programok, digitális képfeldolgozás (Adobe InDesign, Abobe Photoshop)

2000 óta                        Unix és Linux operációs rendszerek felhasználói szintű ismerete

1999 óta                        statisztikai és adatbázis kezelési ismeretek (SPSS, R, Mark, Ms-Excel, Ms-Access)

1996 óta                        MS Windows felhasználói szintű ismeretek

1994 óta                        A és B kategóriás jogosítvány

1994 óta                        magyar néptánc (Hortobágy Néptáncegyüttes, Debrecen)

1994 óta                        rendezvényfotózás, alkalmi bérfotózás

1992 óta                        természetfotózás

 

 

 

 

Debrecen, 2013. október 1.

 

Publikációs és szereplési jegyzék

 

Cikkek:

Mónus F., Barta, Z. 2011. Degree of synchronization of tree sparrows in flocks under different predation risk. Behaviour, 148: 733-744. [IF: 1,47]

Mónus F., Szabó K., Lózsa A., Pénzes Zs., Barta Z. 2011. Intersexual size and plumage differences in Tree Sparrows (Passer montanus) – a morphological study based on molecular sex determination. Acta Zool. Acad. Sci. H., 57: 269-276. [IF: 0,52]

Mónus F., Barta Z. 2010. Seasonality and sociality in tree sparrows Passer montanus. International Studies on Sparrows, 34: 18-22.

Mónus F., Barta Z. 2008. The effect of within-flock spatial position on the use of social foraging tactics in free-living tree sparrows. Ethology, 114: 215-222. [IF: 1,99]

Mónus F., Barta Z. 2005. Repeatability analysis of egg shape in a wild tree sparrow (Passer montanus) population: a sensitive method for egg shape description. Acta Zool. Acad. Sci. H. 51(2): p.151-162.
[IF: 0,11]

Barta Z., Liker A., Mónus F. 2004. The effects of predation risk on the use of social foraging tactics. Animal Behaviour, 67: p.301-308. [IF: 2,09]

Szentpéteri L. J., Mónus F. 1999. Epipactis degenii Szentpéteri et Mónus spec. nov., a new Epipactis species from Greece. Journal Europaischer Orchideen 31(3): p.644-651.

Kéziratok:

Mónus, F., Barta, Z. Evidence for status signalling in males but not in females in the sexually monochromatic Eurasian Tree Sparrow. (kézirat)

Mónus F., Barta, Z. Dominance rank and the producer-scrounger game in free-living Tree Sparrow flocks. (kézirat)

Mónus F., Barta Z. Foraging activity of European Tree Sparrows under predation risk. (kézirat)

Dolgozatok:

Mónus F. 2010. Mezei verebek csapatos táplálkozásának vizsgálata. (Témavezetők: Dr. Barta Zoltán, Dr. Liker András) – Doktori értekezés.

Nemzetközi előadások és poszterek:

Mónus F., Barta Z.: Pourquoi les oiseaux pondent-ils tels formes des oeufs? XXXIIičme Colloque annuel de la Société Française pour l'Étude du Comportement Animal. Lyon, Villeurbanne 17-20 mai 2000. - előadás [franciául]

Mónus F., Barta Z., Liker A.: Spatial position and social foraging tactic use in European tree sparrows (Passer montanus m.). 9th International Behavioral Ecology Congress, Montreál 7-12th July 2002. – poszter

Mónus F., Liker A., Barta Z.: The effect of changing predation hazard on the use of scrounger foraging tactic. XXVII International Ethological Conf., Tuebingen 22-29th Aug. 2001. – poszter

Mónus F., Barta Z.: Individual movements in Tree Sparrow. 15th International Conference of the European Bird Census Council. Nyíregyháza 26-31st March 2001. - poszter

Mónus F., Barta Z.: Heritability analysis of egg shape in a wild tree sparrow (Passer montanus) population. Second Meeting of European Ornithologists Union. Gdansk 15-17th Sept. 1999. The Ring 21(1): p.79.        - poszter

Hazai előadások:

Mónus F., Kiss F.: Környezeti nevelés lehetőségei a felsőoktatásban. HuCER – Hungarian Conference on Educational Research. Debrecen 2013. jún. 13-14.

Mónus F., Barta Z., Liker A.: A potyázó és a keresgélő taktikák használata mezei verebeknél: a térbeli pozíció és a dominancia szerepe. VI. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő 2003. aug. 27-29.

Mónus F., Barta Z., Liker A.: A potyázó és a kereső táplálkozási stratégia használata mezei verebek csapatainál. VI. Országos Viselkedésökológiai Konferencia. Debrecen 2002. jan. 24-27.

Mónus F., Barta Z.: A tojásalak örökölhetőségének becslése egy vadon élő mezei veréb populációban. V. Magyar Ökológus Kongresszus. Debrecen 2000. okt. 25-27. Acta Biologica Debrecina 11(1): p.106.

Szentpéteri L. J., Mónus F.: Tátogó (Pulsatilla patens) és magyar kökörcsin (P. pratensis ssp. hungarica) "ex situ" biokonzervációja. Védett Növényeink Aktív Védelme című Országos Konferencia. Debrecen 2000. ápr.8-9.

Mónus F., Barta Z.: A tojások alakjának örökölhetősége egy vadon élő mezei veréb (Passer montanus) populációban. Magyar Madártani Egyesület V. Tudományos Ülése. Budapest, Csillebérc 1999.nov.5-7.

shadow