Mikrobiológia gyakorlat (BIB 1310) gyakorlat

201/2013 II. féléves

Biológia alapszak

Mikrobiológia gyakorlat (BIB 1310) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A mikrobiológiai laboratórium rendszabályai:anyag- és eszközismeret:a táptalajok osztályozásának különféle szempontjai;a mikroorganizmusok tenyésztéséhez és vizsgálatához használatos eszközök bemutatása;a sterilizálás, az inkubáció, a fertőtlenítés módszereinek bemutatása és a tenyésztéssel kapcsolatos fogalmak ismertetése

 

2.

Általános mikrobiológiai eljárások I.: a környezetből izolált mikrobák csoportosítása (baktériumok, fonalas gombák, élesztők), telepmorfológiai és sejtmorfológiai vizsgálatok; az eltérő morfológiájú telepek izolálása.

 

3.

Általános mikrobiológiai eljárások II.:A baktérium csoportok elkülönítésére szolgáló módszerek alkalmazása. Törzstenyészetből származó törzsek vizsgálata. A két fő baktérium csoport sejtfal összetétel alapján történő elkülönítése: Gram- festés, a festés eredményének vizsgálata mikroszkóp segítségével (100-as objektív, immerziós olaj). Spórafestés: az endospóra képző baktériumok azonosítása. A baktériumok család szintig való besorolását segítő biokémiai módszerek alkalmazása. A törzsek cukorfermentáló képességének vizsgálata: oxidációs- fermentációs teszt beállítása, mozgásképesség vizsgálata.

 

4.

A mikroorganizmusok anyagcsere folyamatinak vizsgálata I.:A morfológiai sajátságaikat és festődési tulajdonságaikat tekintve hasonlóságot mutató baktérium törzsek között további differenciálást tesznek lehetővé biokémiai jellemzőik. A vizsgálatok irányulhatnak egyes enzimek meglétére vagy hiányára, anyagcsere folyamatok jellemzésére, illetve bizonyos anyagcsere végtermékek kimutatására. a 3. gyak. értékelése a törzsek cukorfermentáló- és mozgásképességének vizsgálata, a vizsgált baktérium törzs családba sorolása.a glükózból történő savképzés mértékének vizsgálata metilvörös-próbával.Kataláz enzim kimutatása. Az aerob ill. fakultatív anaerob szervezetek kataláz termelők, szervezetükben az anyagcsere folyamatok során keletkező hidrogén-peroxidot a kataláz enzim vízre és oxigénre bontja. A légzési láncban megtalálható citokróm-oxidáz enzim vizsgálata mesterséges szubsztrát segítségével: oxidáz teszt.

 

5.

A mikroorganizmusok anyagcsere folyamatinak vizsgálata II.:a 4. gyak. értékelése. Keményítő hidrolízis vizsgálata: a baktériumok a táptalajba lévő keményítőt lebontják, a folyamat eredménye Lugol-oldat segítségével kimutatható. Eszkulin hidrolízis vizsgálata:az eszkulin a glikozidok csoportjába tartozó szénhidrát, a hidrolízis során felszabaduló aglikon reagál a táptalaj vas-III-só tartalmával. Nitrát-redukció vizsgálata: az oxigén helyett nitrátot hasznosító mikróbák, nitrát-reduktáz  enzimének kimutatása.

 

6.

A mikroorganizmusok anyagcsere folyamatinak vizsgálata III. Fehérjék bontásából származó termékek kimutatása. az 5. gyak értékelése. Az indol-termelés kimutatása:az indol a triptofán aminósav lebontásának termékeként keletkezik, kimutatása reagens segítségével történik. Az ammónia- termelés kimutatása: az aminósavak lebontásából származó ammónia kimutatása. Kazein-hidrolízis: a kazeináz exoenzimmel rendelkező baktériumok elkülönítése, tejtartatlmú táptalaj segítségével.

 

7.

Tolerancia vizsgálatok I.: Mikroorganizmusok környezeti stresszhatásokkal szembeni viselkedésének vizsgálata: Hőmérséklettel  szembeni tolerancia vizsgálata. Ozmotikus nyomással szembeni tolerancia vizsgálata.

 

8.

Tolerancia vizsgálatok II.: Mikroorganizmusok toleranciájának vizsgálata: pH hatással szembeni tolerancia vizsgálata, nehézfém terheléssel szembeni tolerancia vizsgálata.

 

9.

Zárthelyi dolgozat írása. Mikroszkópos gombák vizsgálata I.: fonalas gombák tenyésztésével kapcsolatos fogalmak ismertetése és tenyésztési módszerek gyakorlása (átoltás, szélesztés).

 

10.

Mikroszkópos gombák vizsgálata II.:Preparátum készítés gomba telepekről:a Moniliales rend egyes nemzetségeinek telepmorfológiai és mikroszkópos vizsgálata (Alternaria sp., Cladosporium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp.).

 

11.

Környezetmikrobiológiai vizsgálatok I.: Coliform baktériumok mennyiségi és minőségi kimutatása különböző vízmintákból (uszodavíz, csapvíz, természetes vizek, fúrt kút vize stb.) ENDO agarra való szélesztéssel. Coli-szám és colititer meghatározása

 

12.

Környezetmikrobiológiai vizsgálatok II.: Légkörmikrobiológiai mintavételek módszereinek elméleti ismertetése, indoor és outdoor mérések végzése szedimentációs és impact (AirTEST Omega mintavevővel) technikával.

 

13.

A 12. heti gyakorlat értékelése.

 

14.

Gyakorlati jegyzőkönyvek értékelése. A félév lezárása.

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. Minden alkalommal zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • ZH eredménye-k: 80 pont
  •  jegyzőkönyv ellenőrzése: 20 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Felföldy L. 1980: A biológiai vízminősítés. 4. kiadás. In: Vízügyi Hidrobiológia 16. – VGI, Budapest.

Németh J. 1998: A biológiai vízminősítés módszerei. In: Vízi Természet- és Környezetvédelem 7. – KGI, Budapest.

Padisák J. 2005: Általános limnológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

 

 

 

 

 

shadow