Környezeti földtudomány I. (KVB1205) előadás

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Környezeti földtudomány I. (KVB1205) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika és a követelmények ismertetése,

 

 

2.

A talajok általános ismertetése (talajfizikai, talajkémiai és talajbiológiai alapismeretek).

 

 

3.

A talajképződés folyamatai.

 

4.

A talajok levegő-, víz- és hőgazdálkodása.

 

5.

A hazai talajtípusok rendszerezése.

 

6.

Szikesedési, valamint talajeróziós, talajdegradációs  folyamatok Magyarországon.

 

7.

Talajszelvény készítése, talajmintavétel, jegyzőkönyvezés.

 

8.

A talaj mechanikai összetételének meghatározása. A szerkezetesség megállapítása.

 

9.

Kiválások és másodlagos képződmények. Kémhatásvizsgálat.

 

10.

A talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. Talajtérképek.

 

11.

Időjárási mérőműszerek működési elvének megismerése.

 

12.

Magyarország természet- és tájföldrajza. I.

(főbb vízgazdálkodási és éghajlati paraméterek. A Kárpát-medence nagyszerkezeti viszonyai.)

 

13.

Magyarország természet- és tájföldrajza. II. (Magyarország mai domborzatának kialakulása.)

 

 

14.

ZH írás

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon való részvétel ajánlott. a szemináriumokon kötelező, a labor gyakorlatokat mindenkinek teljesítenie kell a jegyszerzéshez.

A félévi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy elméleti és gyakorlati anyagából, félév végén összefoglaló írásbeli vizsga. 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Martonné Erdős K.: Magyarország tájföldrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.

Kerényi A. – Martonné Erdős K.: Talajtani gyakorlatok. Debrecen, KLTE 1994

Stefanovits P. - Filep Gy.- Füleky Gy.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Bp. 1999.

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow