Természetvédelmi projekt előkészítés és megvalósítás (KVB2120L) előadás és gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak levelező

Természetvédelmi projekt előkészítés és megvalósítás (KVB2120L) előadás és gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Tematika és a követelmények ismertetése. Pályázat szerkesztés módszertana. Projekt előkészítés fázisai. Szempontok a projekt előkészítésben. A természetvédelmi célú projektek típusai. Ökoturisztikai projektek kivitelezése, tanösvény készítés módszertana.

 

 

2

Saját project tervek bemutatása Power Point-os előadás formájában.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon való részvétel ajánlott, a gyakorlatokon kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Egy hipotetikus természetvédelmi, vagy ökoturisztikai projekt kidolgozása és Power Point-os kiselőadás formájában történő prezentációja. Írásbeli vizsga a félév végén, illetve a vizsgaidőszakban.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Hobs, P. (2000) Projektmenedzsment. Scolar, Budapest

Sutherland, W.J. and Hill, D.A. (1995) Managing Habitats for Conservation. Cambridge University Press, Cambridge

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow