Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció (II. KVB2114) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Természetvédelmi monitorozó szakirány

Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció (II. KVB2114)  gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika és a követelmények ismertetése,

 

 

2.

Ismeretterjesztő filmek készítésének technikái

 

3.

Ismeretterjesztés az írott médiában

 

4.

Szerkesztőség látogatás I.

 

5.

Szerkesztőség látogatás II.

 

6.

Stúdió látogatás

 

7.

Filmes vágás technikák

 

8

Power Point-os előadás készítés fontosabb ismérvei.

 

9.

Hallgatók saját munkáinak bemutatása Power Point-os előadás keretében, az előadások értékelése a többi hallgató bevonásával.

 

10.

Hallgatók saját munkáinak bemutatása Power Point-os előadás keretében, az előadások értékelése a többi hallgató bevonásával.

 

11.

Hallgatók saját munkáinak bemutatása Power Point-os előadás keretében, az előadások értékelése a többi hallgató bevonásával.

 

12.

Hallgatók saját munkáinak bemutatása Power Point-os előadás keretében, az előadások értékelése a többi hallgató bevonásával.

 

13.

Hallgatók saját munkáinak bemutatása Power Point-os előadás keretében, az előadások értékelése a többi hallgató bevonásával.

 

14.

A félévi jegy megbeszélése

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

Saját minimum 3 oldalas (A4 12 betű mérettel, normál sorközzel) cikk és két rövid hír készítése, valamint egy min. 15-20 perces Power Point-os előadás tartása (a választott természet-, vagy környezetvédelmi témáról saját képanyaggal). Továbbá 2-3 fős csoportban egy min 3-4 perces rövidfilm, illetve mindenkinek egy-egy story board készítése.

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az elkészített munkák esztétikai és tartalmi értékelése alapján történik. Fontos a saját munka, ha valakit plágiumon kapunk annak az adott félévre nincs meg a gyakorlati jegye.

Ajánlott irodalom:

Csákvári J., Malinák J.(1998) Média-Galaxis - A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései. „Szimbiózis" Kulturális Antropológia Alapítvány, Budapest

Platt, Richard (1992) Mozi. Szemtanú sorozat. Park Kiadó, Budapest

Price, Monroe E (1998) A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Magvetõ Kiadó, Budapest

Minél több természetfilm megtekintése ill. a Környezet- és természetvédelemhez kötődő publicisztikák kritikai szemléletű olvasása. (Élet és Tudomány, Természet Világa, Természet Búvár, National Geographic, stb.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

shadow