Környezeti földtudomány I. (KVB1205L) előadás

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak levelező

Környezeti földtudomány I. (KVB1205L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika és a követelmények ismertetése. A talajok általános ismertetése (talajfizikai, talajkémiai és talajbiológiai alapismeretek). A talajképződés folyamatai. A talajok levegő-, víz- és hőgazdálkodása. A hazai talajtípusok rendszerezése. A talaj mechanikai összetételének meghatározása. A szerkezetesség megállapítása. Kiválások és másodlagos képződmények. Kémhatásvizsgálat.

 

 

 

2.

Szikesedési, valamint talajeróziós, talajdegradációs  folyamatok Magyarországon. Talajszelvény készítése, talajmintavétel, jegyzőkönyvezés. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. Talajtérképek. Időjárási mérőműszerek működési elvének megismerése. Magyarország természet- és tájföldrajza. (főbb vízgazdálkodási és éghajlati paraméterek. A Kárpát-medence nagyszerkezeti viszonyai.)

 

3.

ZH írás

 

 


 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon való részvétel ajánlott. A labor gyakorlaton kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

A labor gyakorlat anyagából ZH évközben, félév végén az elméleti és gyakorlati anyagból összefoglaló írásbeli dolgozat. 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Martonné Erdős K.: Magyarország tájföldrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.

Kerényi A. – Martonné Erdős K.: Talajtani gyakorlatok. Debrecen, KLTE 1994

Stefanovits P. - Filep Gy.- Füleky Gy.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Bp. 1999.

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

shadow