Szerves kémia labor 2 (KEB1306L)

2012/2013 II. féléves

Kémia alapszak

Szerves kémia labor 2 (KEB1306L)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

 

Balesetvédelmi tudnivalók. A gyakorlati feladatok megbeszélése. Eszközök átvétele. Jegyzőkönyvvezetés.

Fenolok, enolok. (oldékonyság, kémhatás, SE-reakciók).

Aminok kémiai tulajdonságai.

Ismeretlen anyag funkciós csoportjának megállapítása.

Preparatív feladat.

 

 

2

Oxovegyületek.

Karbonsavak, karbonsavszármazékok. Gliceridek. Heterociklusos vegyületek. Mono- és diszacharidok. Poliszacharidok.

Ismeretlen anyag funkciós csoportjának megállapítása.

Preparatív feladat befejezése, fizikai állandók meghatározása.

Az anyag IR, NMR és tömegspektrumának értelmezése.

Számolási feladat.

Zárthelyi dolgozat.

 

3

α-Aminosavak és fehérjék.

Színezékek és textilfestés. Műgyanták előállítása.

Műanyagok megkülönböztetése.

Polietilén és PVC sajátosságainak vizsgálata.

Számolási feladat.

Zárthelyi dolgozat.

A gyakorlat értékelése.

Eszközök átadása.

 

 


 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező (pótlási lehetőség nincs)

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

1 db szerves vegyület előállítása, jellemzése.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 30 pont (2x10 p.)
  • 1 db előállított vegyület: 10 pont
  • a jegyzőkönyv ellenőrzése: 30 pont
  • a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont)

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Litkei Gy.-Pappné Szabó E.-Sarka L.:

Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok II. Nyíregyházi Főiskola jegyzet, 2001

Kálai Tamás: Szerves kémiai praktikum I., II., Pécs, PTE, ÁOK, 2001.

Ajánlott weboldalak:

http://chemist.uw.hu/index_kiserletek.html

http://www.staff.u-szeged.hu/

~palinko/vjegyzet2.pdf

 

 

 

 

shadow