Szerves kémia labor 1 (KEB1303L)

2012/2013 II. féléves

Kémia alapszak

Szerves kémia labor 1 (KEB1303L)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

 

Balesetvédelmi tudnivalók. A gyakorlatok során az elméleti órákon tárgyalt témákhoz kapcsolódó feladatok megbeszélése.

Eszközök átvétele. Jegyzőkönyvvezetés.

Szerves laboratórium műveletek és készülékeik.

Fizikai állandók meghatározása. Kristályosítás, extrakció, egyszerű és frakcionált desztilláció, vákuumdesztilláció, vízgőzdesztilláció. Szublimálás, vékonyréteg kromatográfia.

 

2

Egyszerű szerves vegyület szintézise, tisztítása, fizikai állandóinak, tisztaságának meghatározása.

Zárthelyi dolgozat.

 

3

Szerves vegyületek minőségi elemzése. Tisztaság ellenőrzése. Funkciós csoportok sajátosságai.

Telített szénhidrogének.

Telítetetlen szénhidrogének. Alkének, alkinek. Aromás szénhidrogének. Halogénezett szénhidrogének. Alkoholok, fenolok. Oxovegyületek. Karbonsavak és származékeaik. Aminosavak, fehérjék. Fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálatuk.

Zárthelyi dolgozat.

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

1 db szerves vegyület előállítása, jellemzése.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 30 pont (2x10 p.)
  • 1 db előállított vegyület: 10 pont
  • a jegyzőkönyv ellenőrzése: 30 pont
  • a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont)

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Litkei Gy.-Pappné Szabó E.-Sarka L.:

Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok I., II. Nyíregyházi Főiskola jegyzet, 2001

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

shadow