Kémiai alapismertek I. (KEB1001L) előadás

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak

Kémiai alapismertek I. (KEB1001L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

Kémiai alapfogalmak. Anyagok tulajdonságai és csoportosítása. Az atomok szerkezete.

A periódusos rendszer. Kémiai kötések. Molekulák képződése kémiai kötéssel.

A szilárd anyagok jellemzése, a kristályrácsok típusai és kristályrácsot összetartó kötések jellemzése. A gázok és oldatok jellemzése.

A kémiai reakciók energia viszonyai és kinetikai jellemzése. A kémiai egyensúly. Sav-bázis reakciók jellemzése.

Redoxireakciók jellemzése. Redoxireakciók gyakorlati alkalmazása.

A nemesgázok, valamint a hidrogén és vegyületeinek jellemzése. A fémek általános jellemzése. Az s-mező fémei és vegyületei.

 

 

2

 

A p-mező és d-mező elemei és vegyületei.

A halogénelemek és vegyületei, valamint az oxigéncsoport elemei és vegyületei.

A nitrogéncsoport és a széncsoport elemei és vegyületei.

A szerves vegyületek általános jellemzése. A telített szénhidrogének, kőolaj, földgáz. Telítetlen és aromás szénhidrogének.

Funkciós csoportokat tartalmazó vegyületek. Szerves halogénvegyületek, alkoholok, fenolok, éterek.

Aldehidek, ketonok, szerves savak, észterek, aminok, aminosavak, fehérjék.

Szénhidrátok (monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok). Műanyagok.

Zárthelyi dolgozat.

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db ZH a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db ZH eredménye: 40 pont
  • írásbeli és szóbeli felelet a kiadott tételsor alapján: 60 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Veszprémi Tamás: Általános kémia Akadémiai Kiadó, 2008

Dr. Lázár István: Általános és szervetlen kémia, Debreceni Egyetemi Kiadó

Kovács Kálmán-Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai, Tankönyvkiadó, 1986

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

shadow