Bioorganikus kémia 2 (KEM1208L) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Kémiatanár MA

Bioorganikus kémia 2 (KEM1208L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

 

Témakör

Megjegyzés

1

 

 

Funkciós csoportok és kimutatásaik.

Fehérjék izolációs módszerei.

Lipidek vizsgálati módszerei.

Nukleotidok vizsgálati módszerei.

DNS és RNS vizsgálati módszerei.

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

jegyzőkönyv vezetés

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható a jegyzőkönyvre

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Novák L.-Nyitrai J.- Hazai L.: Biomolekulák kémiája, MKE, Budapest, 2001

Dinya, Z., Szathmáry, M., Uhrin, H., Varga, Cs., NyF., 2008. Bioorganikus kémia gyakorlatok I.

Litkei Gy.-Pappné Szabó E.-Sarka L.: Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok I., II.

Ajánlott weboldalak:

http://biokemia.lap.hu/

 

 

 

shadow