Szerves kémia labor 1 (KEB1303)

2012/2013 I. féléves

Kémia alapszak

Szerves kémia labor 1 (KEB1303)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Balesetvédelmi tudnivalók. A gyakorlatokon végrehajtandó feladatok megbeszélése.

Eszközök átvétele. Jegyzőkönyvvezetés.

 

2.

Szerves laboratórium műveletek és készülékeik.

Fizikai állandók meghatározása.

 

3.

Kristályosítás, extrakció, egyszerű és frakcionált desztilláció.

 

4.

Vákuumdesztilláció, vízgőzdesztilláció.

Szublimálás, vékonyréteg kromatográfia.

 

5.

Szerves vegyületek minőségi elemzése. C, H, S, halogén kimutatása.

 

6.

Telített szénhidrogének. Előállításuk és tulajdonságaik vizsgálata.

 

7.

Telítetetlen szénhidrogének. Alkének, alkinek.

Előállításuk és tulajdonságaik vizsgálata.

 

8.

Aromás szénhidrogének.

Előllításuk és tulajdonságaik vizsgálata.

 

 

9.

Egyszerű szerves vegyület szintézise, tisztítása, fizikai állandóinak, tisztaságának meghatározása.

 

10.

Halogénezett szénhidrogének.

Előállításuk és tulajdonságaik vizsgálata.

 

11.

Alkoholok, fenolok.

Előállításuk és tulajdonságaik vizsgálata.

 

12.

Aminok, oxovegyületek.

Előállításuk és tulajdonságaik vizsgálata.

 

13.

Karbonsavak, karbonsavszármazékok, aminosavak, fehérjék.

Tulajdonságaik vizsgálata.

 

14.

Pótlási lehetőség. Gyakorlat értékelése. Eszközök leadása.

 

 


 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező (1 igazolt hiányzás megengedett, de pótolni kell)

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 6 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 6 db ZH eredménye: 30 pont (6x5 pont)
  • a jegyzőkönyv ellenőrzése: 40 pont
  • a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont)

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Litkei Gy.-Pappné Szabó E.-Sarka L.:

Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok I. Nyíregyházi Főiskola jegyzet, 2001

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

 

shadow