Szerves kémia 1 (KEB1301) előadás

2012/2013 II. féléves

Kémia alapszak

Szerves kémia 1 (KEB1301) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A szerves kémia alapelvei. A szénatom szerkezete. A szerves vegyületek kötésviszonyai.

Szigma-kötés a szerves vegyületekben. Többszörös kötések a szerves vegyületekben.

 

2

A szerves vegyületek csoportosítása, funkciós csoportok.

 

3

Szerves reakciók típusai (AN, AE, AR, SE, SR reakció mechanizmusok).

 

4

Izoméria és megjelenési formái a szerves vegyületek körében.

 

5

Az alkánok szerkezete, izomériaviszonyai, téralkata (konformációja). Az alkánok nevezéktana, fizikai tulajdonságaik, a homológ sorozatok fogalma, előállításuk, fontosabb képviselőik.

 

6

Az alkánok kémiai tulajdonságai, reakcióik.

Zárthelyi dolgozat.

 

7

Cikloalkánok: nevezéktana, konformációja, fizikai tulajdonságaik, előállításuk, kémiai tulajdonságai, reakcióik, fontosabb képviselőik.

 

8

Az alkének, cikloalkének nevezéktana, szerkezet, téralkat, izoméria, fizikai tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik. Az olefinek kémiai tulajdonságai, reakcióik.

 

9

A diolefinek és poliolefinek. Nevezéktan, szerkezet, téralkat, izoméria, fizikai tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik.

Konjugált diének elektronszerkezete, kémiai tulajdonságai. Izoprénvázas vegyületek. Az olefinek polimerizációs reakciói.

 

10

Az acetilén és homológjai. Nevezéktan, szerkezet, fizikai tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik. Az alkinok kémiai tulajdonságai, reakcióik.

 

11

Az aromás vegyületek általános jellemzése. A benzol szerkezete.

 

12

Az aromás szénhidrogének nevezéktana, előfordulása, előállítása, fizikai tulajdonságaik, fontosabb képviselőik.

Zárthelyi dolgozat.

 

13

A benzol és a kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének és jellemző reakcióik.

Izolált és kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének, homológok.

 

14

Az aromás szubsztitúció irányítási szabályai és a szubsztituensek aktiváló-, dezaktiváló hatása.

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 db ZH a félév során

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2013. április 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 30 pont
  • 1 db beadandó eredménye: 20 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből és egyenletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 30 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves kémia I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

shadow