Természetvédelem I. (KVB1308) előadás

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Természetvédelem I. (KVB1308) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Tematika és a követelmények ismertetése,

 

 

2

A természetvédelem általános célkitűzéseinek ismertetése, a természetvédelem története.

 

3

 Néhány ismertebb Európán kívüli és európai nemzeti park ismertetése.

 

4

 A természetvédelem magyarországi története, általános jellemzői és struktúrája, a magyar természetvédelem szervezeti felépítése.

 

5

Hazai védett területek I.

 

6

Hazai védett területek II.

 

7

Hazai védett területek III.

 

8

Hazai védett területek IV.

 

9

Fajok védetté nyilvánításának szempontjai. Vöröskönyvek.

 

10

Növény és állatfajok védelmének területi és területen kívüli lehetőségei.

 

11

A fontosabb élőhely típusok védelmének lehetőségei, azokat veszélyeztető főbb antropogén hatások ismertetése.

 

12

A természetvédelem fontosabb nemzetközi egyezményei, a természetvédelmi jog néhány kiemeltebb elemének ismertetése.

 

 

13

Ismertebb természetvédelmi mozgalmak bemutatása. Az ökológiai hálózatok ismérvei, természetvédelmi szempontú értékelésük. Magyarország és az Európai Unió ökológiai hálózatai.

 

14

A vizsgával kapcsolatos kérdések tisztázása.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon való részvétel ajánlott.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Írásbeli vizsga a félév végén.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Kárász I. : Környezetbiológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.

Bodnár L. – Fodor I. – Lehmann A.: A természet- és a környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999.

Rakonczay Z.: Természetvédelem. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Bp. 1998.

Margóczy K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, Szeged, 1998.

Ehrlich, P, Ehrlich, A.: A fajok kihalása. Göncöl, Budapest, 1995.

 

Ajánlott weboldalak:

http://nemzetipark.lap.hu/

 

 

 

 

shadow