Természetvédelmi projekt előkészítés és megvalósítás

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Természetvédelmi projekt előkészítés és megvalósítás (KVB2120) előadás és gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Tematika és a követelmények ismertetése,

 

 

2

Pályázat szerkesztés módszertana.

 

3

Lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi pályázati lehetőségek,.

 

 

4

Gazdálkodói, önkormányzati, civil szervezeti, illetve magánszemélyek felajánlásán alapuló források a projekt megvalósításban.

 

5

Projekt előkészítés fázisai. Szempontok a projekt előkészítésben.

 

6

A természetvédelmi célú projektek típusai

 

7

Ökoturisztikai projektek kivitelezése, tanösvény készítés módszertana.

 

8

Tervezés, kommunikáció az előkészítésben.

 

9

Projekt megvalósításban döntő szereppel bíró tényezők.

 

10

Önálló projekt előkészítés, tervezés, forrás feltárás.

 

11

Közreműködés természetvédelmi projekt kivitelezésében.

 

12

Korábban megvalósított természetvédelmi projektek bemutatása I.

 

13

Korábban megvalósított természetvédelmi projektek bemutatása II.

 

14

A vizsgával kapcsolatos kérdések tisztázása,

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon való részvétel ajánlott, a gyakorlatokon kötelező.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Egy hipotetikus természetvédelmi, vagy ökoturisztikai projekt kidolgozása és Power Point-os kiselőadás formájában történő prezentációja. Írásbeli vizsga a félév végén, illetve a vizsgaidőszakban.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Hobs, P. (2000) Projektmenedzsment. Scolar, Budapest

Sutherland, W.J. and Hill, D.A. (1995) Managing Habitats for Conservation. Cambridge University Press, Cambridge

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow