KEB 1204L Analitikai kémia labor

 

                         

KEB 1204L Analitikai kémia   labor 2

2012/2013 I. féléves

Kémia alapszak(Levelezős)

Tantárgy neve, típusa: KEB 1204L Analitikai kémia labor

TEMATIKA

 

1-5.HÉT

Sósav , ecetsav és foszforsav meghatározása potenciometriás titrálással.

 

Klorid-és szulfát-ionok, sósav és ecetsav meghatározása konduktometriás titrálási módszerrel.

 

Réz(II)-,kadmium- és ólom-ionok  meghatározása ion-szelektív elektróddal.

 

 

6-10.HÉT

Króm(VI) és mangán(VII) egymás melletti meghatározása spektrofotometriás módszerrel.

 

Vas (III) – ionok és szalicilsav  koncentrációjának fotometriás meghatározása vizes oldatban.

 

Króm(III) és króm(VI) speciációs formák egymás melletti spektrofotometriás meghatározása.

 

Kálium-,kalcium-és magnézium-ionok meghatározása lángfotometriás módszerrel.

 

 

11-15.HÉT

Cink- és réz-ionok koncentrációjának meghatározása atomabszorpcióval ( standard addíciós

és kalibrációs görbe segítségével).

Folyadékkromatográfiás (HPCL) méréstechnikával való megismerkedés. Alkoholelegy(metil-,

etil-alkohol, izopropil alkohol) összetételének meghatározása.

 

 

 

                                           KÖVETELMÉNYEK

 

A foglalkozásokon való részvétel előirásai: kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: gyakorlati jegy, amely az alábbiakból

                                                           alakul ki

-          a laboratóriumi jegyzőköny folyamatos vezetése

-          az elvégzett  mérési eredmények bemutatása és értékelése

-          zárthelyi dolgozatok megírása, azok értékelése:

                            0—49 pont elégtelen

                            50—62 pont elégséges

                            63—75 pont közepes

                            76—89 pont jó

                            90—100 pont jeles                            

                                     

A tantárgyhoz rendelt kredit: 3

Ajánlott irodalom:

 

Csányi L., Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest. 1969.

Pungor E.: Analitikus kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1987.

Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Alliter Kiadói

és Oktatásfejlesztő

Alapítvány. Budapest. 2002.

Farsang György, Szakács Ottó: Műszeres analitikai kémiai gyakorlatok méréseinek rövid leírása. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 1996.

 

 

 

 

 

 

shadow