Cönológia állapotfelmérés Kódja: BIB2145L

Tantárgy neve: Cönológia állapotfelmérés

Kódja: BIB2145L

KVB2118L

Előadó: Dr. Szabó Sándor

Nyíregyháza 2012. szeptember 12.

 

 

 

téma

 

megjegyzés

 

 

 

 

 

Az élőhely-térképezés alkalmazása a biodiverzitás monitorozásában. Az élőhely-térképezés előkészítése. Ortofotók, topográfiai térképek. Történeti és más háttéranyagok, a korábbi térképezések anyaga. Az élőhely-térképezés munkatérképe. Az útvonalterv. Az élőhely-térképezés terepi munkálatai, előzetes terepbejárás. A foltok lehatárolása, élőhely-határozás. A foltok tipizálásának esetei, módjai.    Helyszín: Sóstói erdő.

 Időpontja 2012. október 06.

 

 

Követelményrendszer:

 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az érdemjegy az élőhely-térképezéssel kapcsolatos irodalmakból történt ZH dolgozatból, a beadott terepjegyzőkönyvekből kerülnek kiszámolásra.

Kötelező irodalom:

Takács G., Molnár Zs. 2009: Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer. Élőhely-térképezés. 2009. Vácrátót. Letölthető:

http://www.obki.hu/publikacio/pdf_anyagok/Elohely_terkepezes_NBMR.pdf

shadow