Környezeti mikrobiológia (KVB 1212) előadás

 

2012/2013 I. féléves
Környezettan alapszak
Környezeti mikrobiológia (KVB 1212) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A mikroorganizmusok jelentősége a bioszféra evolúciójában.
 
 

2

A mikroorganizmusok felosztása szerveződési szintek szerint: a prokarióta és az eukarióta mikroorganizmusok legfontosabb csoportjai.
 
 

3

A mikroorganizmusok felosztása anyagcsere folyamataik alapján.
 
 

4

A talaj, a víz és az atmoszféra, mint a mikroorganizmusok élettere.
 

5

A mikrobiális populációk közötti kölcsönhatások.
 

6

Mikroorganizmusok szerepe az elemek biogeokémiai ciklusaiban.
 

7

Egyes környezetszennyező anyagok mikrobiális degradálása: kőolajszármazékok, peszticidek és más xenobiotikumok mikrobiális lebontása.
 
 

8

Biogazdálkodás, biogáz és biotrágya, bioüzemanyag I.
 

9

Biogazdálkodás, biogáz és biotrágya, bioüzemanyag II.
 

10

Mikroorganizmusok alkalmazása biotechnológiai eljárásokban I. (Szilárd hulladékok kezelése, komposztálás).
 

11

Mikroorganizmusok alkalmazása biotechnológiai eljárásokban II. (Szennyvíztisztítás mikrobiológiája).
 

12

Biotechnológiák elterjedése és problémái. Biofilm, biofouling, biokorrózió.
 

13

Össszefoglalás, a hallgatók számára kérdéses részek átbeszélése
 

14

Irásbeli számonkérés
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs
A tantárgyhoz rendelt kredit:

1
Az érdemjegy kialakítás módja:

 
• Írásbeli vizsga a félév előadásainak anyagából.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
R. Atlas, R. Bartha: Microbial ecology 1987.
Ralph Mitchell: Environmental microbiology 1992.
Szabó I.M.: A bioszféra mikrobiológiája I-III 1989.
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
 

 

shadow