Környezetegészségtan II. (KVB 1302) szeminárium

 2015/2016 I. félév

Környezettan alapszak

Környezetegészségtan II. (KVB1302) szeminárium

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

 

Az egészséges környezet és annak biztosítása.

Természetes környezet, a levegő, a víz és a talaj egészségtana.

 

 

2

 

Mesterséges környezet, falvak, városok, lakások.

A települések és üdülőterületeink környezet-egészségtana.

 

 

3

 

Egészséges táplálkozás.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

4

 

Légzés, légzőszervi betegségek, megelőzésük.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

5

 

Az ember életmódjának hatása az egészségre: mozgás

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

6

 

Családtervezés.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

7

 

Érzékszervek, környezettel összefüggő betegségeik.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

8

 

Immunrendszer, védőoltások, járványok.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

9

 

Akut és krónikus betegségek, magyarországi helyzet.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

10

 

Az ember életmódjának hatása az egészségre: pszichoszomatikus betegségek.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

11

 

Az ember életmódjának hatása az egészségre I.: a dohányzás és az alkohol hatása.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

12

 

Az ember életmódjának hatása az egészségre II.: a kábítószerek hatása.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

 

13

 

ZH

 

 

14

 

A félév értékelése.

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

Kiselőadás megtartása és a ZH sikeres megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

A gyakorlati jegy kialakítása a kiselőadás és a ZH átlaga alapján történik.

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Egészségtan Modultankönyv 6., Mozaik Kiadó, Szeged, 2003

Dr. Bombay Lászlóné: Egészségtani és gondozási ismeretek, OKKER Oktatási Iroda, 1995.

Dr. Gion Gábor: Egészségvédelem, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.

Nagy István, Dr. Nyilas Károly: Az ember biológiája és egészségtana (egységes jegyzet,

kézirat), Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

Bíró György, Várkonyi Tibor: Környezetünk - egészségünk (Kézirat) 1990.

 

 

shadow