Talajökológia (BIB2155L) gyakorlat

 2012/13 I. féléves

Biológia alapszak
Ökológus operátor szakirány
Talajökológia (BIB2155L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
hét

téma

megjegyzés

 
 
1

Talajmintavétel és a minták előkészítése. A mintavételi helyek kijelölése. A talajminta vétel módjai. Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra. Talajfizikai vizsgálatok. A fizikai talajféleség meghatározása. A pórustér, pórusviszonyok vizsgálata. A vízgazdálkodási jellemezők meghatározása.
Talajkémiai vizsgálatok. A talajok kémhatásának a meghatározása. Potenciális savanyúság vizsgálata. A talaj összes karbonát tartalom meghatározása. A talaj enzimatikus aktivitásának mérése. Talajbiológiai vizsgálatok. A mikrobiális biomassza meghatározása.
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Záró gyakorlat. Év végi számonkérés 2. ZH.
 

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése.

A tantárgyhoz rendelt kredit

2

Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
••a jegyzőkönyv ellenőrzése: 50 pont
•a kísérletek bemutatása, értékelése (50 pont).
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
 

Ajánlott irodalom:

Dr. Filep György: Talajvizsgálat. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaság tudományi Kar, Debrecen, 1999.
 
shadow