Talajökológia (BIB2155) gyakorlat

 2012/13 I. féléves

Biológia alapszak
Ökológus operátor szakirány
Talajökológia (BIB2155) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
hét

téma

megjegyzés

 
 
1

Általános tudnivalók. Féléves órabeosztás, tematika és követelményszint megbeszélése. A gyakorlatok beosztása.
 

 
2

Otthoni munka. Előzetesen megbeszélt módszer és feltételek alapján különböző talajminták begyűjtése.
 

 
3

Talaj vizsgálati módszerek I. (szeminárium)
 

 
4

Talaj vizsgálati módszerek II. (szeminárium)
 
 

 
5

Talajmintavétel és a minták előkészítése. A mintavételi helyek kijelölése. A talajminta vétel módjai. Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra.
 
 

 
6

Talajfizikai vizsgálatok. A fizikai talajféleség meghatározása. A pórustér, pórusviszonyok vizsgálata. A vízgazdálkodási jellemezők meghatározása.
 

 
7

Talajkémiai vizsgálatok. A talajok kémhatásának a meghatározása. Potenciális savanyúság vizsgálata. A talaj összes karbonát tartalom meghatározása.
 

 
 
8

Évközi számonkérés 1. ZH.
 
 

 
9

A talajok szerves anyagának vizsgálata.
 
 

 
 
10

A talajok N-tartalmának a vizsgálata.
 

 
11

A talaj enzimatikus aktivitásának mérése. Talajbiológiai vizsgálatok. A mikrobiális biomassza meghatározása.
 

12

Talaj-mikroorganizmusok mennyiségi meghatározása.
 

 
 
13

A talaj CO2-kibocsátás (talajlégzés) mérése laboratóriumi körülmények között.
 

 
14

Záró gyakorlat. Év végi számonkérés 2. ZH.
 
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Záró gyakorlat. Év végi számonkérés 2. ZH.
 

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit

2

Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
•2 db ZH eredménye: 40 pont (2x20 pont)
•a jegyzőkönyv ellenőrzése: 30 pont
•a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont).
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
 

Ajánlott irodalom:

Dr. Filep György: Talajvizsgálat. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaság tudományi Kar, Debrecen, 1999.
 
shadow